onsdag 25. januar 2012

Saul blir apostelen Paulus

I dag feires Paulus' omvendelse i San Paolo fuori le Mura


Paven holder messe i San Paolo fuori le Mura (Pauluskirken utenfor bymurenfor å feire apostelen Paulus' omvendelse. Basilikaen er etter legenden bygget over Paulus' grav. Ifølge en gammel kristen tradisjon ble Paulus halshogd i 67 e.Kr. under Neros kristenforfølgelse, ved Aquva Salvie (nåværende San Paolo alle Tre Fontane) 3 km syd for Pauluskirken. Levningene hans ble overlatt til en troende kvinne som gravla ham der San Paolo fuori le Mura ligger i dag. Og i 324 e.Kr. oppførte keiser Konstantin en kirke over denne graven. Kirken er en av syv valfartskirker i Roma, og er en vatikanstyrt basilika. Den enorme kirken som står her i dag er fra 1800-tallet, den ble totalt ødelagt etter en brann den 15. juli 1823. Dagens kirke er en rekonstruksjon, bare noen få fragmenter av den opprinnelige kirken er bevart.


San Paolo fuori le Mura, rekostruert og ferdig i 1854 (Foto via)
via

Paulus forbindes ofte med Peter i kristen symbolikk, ettersom disse to oppfattes som felles grunleggere av kirken. Mange kirker er viet til begge to og i kunsten vises de ofte (som her) mens de står på hver side av Kristus.


Apsemosaikken i San Paolo fuori le Mura fra 1220-1230. Jesus har Paulus og Lukas på sin høyre side og Peter og Andreas på venstre. (Foto via)

Den romerske soldaten og fariseeren Saul forfulgte kristne og gav sitt samtykke til henrettelsen av Stefanus (den første kristne martyr), men underveis til Damaskus i Syria blir han blendet av et strålende himmelsk lys. Blindet faller han av hesten og hører en stemme si "Saul, Saul hvorfor forfølger du meg?" Mirakuløst omvendes han, og det er dette øyeblikket Caravaggio viser i sin tolkning av Paulus' omvendelse.


Caravaggios Paulus omvendes fra 1600-01 (Foto via)

Saul ligger på ryggen, hjelm og sverd har han mistet, med armene strukket opp mot lyset, over ham fyller en ruvende hest nesten hele bildet. Lyset er både et teknisk virkemiddel og et religiøst symbol for guds tilstedeværelse. Caravaggio ønsket å bryte med tradisjonell praksis ved å male mer realistisk. Han ville alminneliggjøre bibelske hendelser ved å vise folk slik de var. For eksempel ble Paulus tradisjonelt fremstilt som en gammel mann, her er han ung og sjeggete, liggende forsvarsløs på bakken. Han omvendes og blir til den forkynnende apostelen Paulus. I Caravaggios versjon utspiller dramaet seg her og nå, uten bruk av et eneste religiøst symbol. Bare den enorme kraften fra en lyskilde utenfor bildet understreker denne overnaturlige hendelsen. 


Cerasi-kapellet i Santa Maria del Popolo (Foto via)

Den pavelige skattemester Tiberio Cerasi ervervet seg et kapell i Santa Maria del Popolo i 1600. Han bestillte Annibale Carracci til å male altertavlen, Jomfru Marias himmelfart og kapellets takdekorasjoner. Michelangelo da Caravaggio fikk i oppdrag å male de to sideveggene. Her var motivene "Paulus' omvendelse" og "Peters korsfestelse". Disse to barokke versjonene gjenspeiler ikke bare Caravaggios svært personlige syn på verden, men også en ny holdning i den katolske kirken i forhold til det religiøse maleriets funksjon og stil. Motreformasjonens propaganda tillot direkte og personlige appeller til de troende gjennom kunsten, og her blir vi som tilskuere trukket inn som vitner til omvendelsen. Det var ihvertfall intensjonen på 1600-tallet!

Praktiske opplysninger
San Paolo fuori le Mura:
Åpningstider: daglig fra 7-19 og 18.30 om vinteren
Adresse: Via Ostense 186, 2 km sør for Porta San Paolo kart
Metro Linje B - Laurentinia, gå av på stasjon Basilica S. Paolo
Webadresse: www.basilicasanpaolo.org

Santa Maria del Popolo:
Åpningstider: mandag-lørdag 07-12 og 16-19,
søndag 08-13.30 og 16.30-19.30
Adresse:Piazza del Popolo 12, kart


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar