fredag 3. februar 2012

Caravaggio i San Luigi dei Francesi


En av mine favoritt malere i Roma er Caravaggio. I den franske kirken San Luigi dei Francesi er hovedattraksjonen tre store religiøse arbeider av den store barokke maleren. Du finner maleriene i Contraelli-kapellet eller Matteus-kapellet, innerst i venstre sideskip. Selve kirken ble påbegynt i 1518, men arbeidene stoppet opp under Sacco di Roma i 1527. Da ble Roma brent og plyndret og først i 1589 ble kirken fullført. Fasaden er av Giacomo della Porta, og i nisjer på hver side av inngangsdøren står statuer av Karl den store (Charlemagne) og Ludvig den hellige. Sistnevnte har gitt kirken dens navn og er den beskytter. I 1297 ble han kanonisert og takfresken inni kirken viser Ludviks død og apoteose.


San Luigi dei Francesi (Foto via )

Med Michelangelo Merisi, som tok navnet Caravaggio etter fødebyen nær Milano, dukker det opp en ny kunstnertype i Roma på slutten av 1500-tallet. Et kunstnerisk geni, uavhengig og i opposisjon til autoriteter og konvensjoner, noe som vises både i maleriene og i hans korte og voldsomme liv. I Roma finnes det mange malerier av Caravaggio, flere henger i kirker midt i sentrum og er dermed lett tilgjengelig for gratis nytelse. Caravaggios tre malerier i San Luigi dei Francesi, skildrer tre episoder fra apostelen Matteus' liv: Matteus' martyrium og Matteus' kallelse begge fra ca. 1598-1600 og alterbildet Matteus og engelen fra ca. 1602. Dette var Caravaggios første offentlige arbeider, noe som krevde at han måtte male i en ny større skala en tidligere. For eksempel under arbeidet med Matteus' martyrium fikk han tekniske vanskeligheter og betydelige endringer og overmalinger måtte til.


Matteus' martyrium (Foto via)Ifølge Legenda aurea ble apostelen Matteus biskop i Alexandria. Der endte han også sine dager og ble drept ved alteret i sin egen kirke. Antakelig fordi han hadde omvendt jomfruen Ifgenia. Hun valgte å bli nonne, på tross av at kongen ville gifte seg med henne. Som hevn ble Matteus drept av en av kongens utsendte. Caravaggios versjon er i det øyeblikket bøddelen står klar til å stikke det siste nådestøtet i den forsvarsløse Matteus. Korgutten flykter forskrekket, og i forgrunnen ligger forferdete troende, de er avkledd og mange har tolket dette som at de er på vei til dåp (man ble døpt stående i kirkens dåpsfontene). Øverst kommer en engel flygende på en sky og rekker Matteus en palmegren - martyrens symbol. I bakgrunnen trekkes vi til Caravaggios selvportrett, han er øyenvitne til hendelsen!


Matteus' kallelse (Foto via)I Caravaggios versjon av Matteus' kallelse ser vi Matteus (som var skatteinnkreveren Levi, før omvendelsen) sitte ved tollerbordet sammen med en gruppe menn, utkledd for anledningen i romerske klær fra slutten av 1500-tallet. (Caravaggio brukte ofte sine venner og bekjente fra gaten som modeller). Et skarpt lys strømmer på skrå ned fra en kilde utenfor bildet, som forsterker uttrykkene i ansiktene og fremhever motivet. Den sterke lysdiagonalen mot den mørke veggflaten understreker den psykologiske strømmen fra Jesu hånd. Hånden minner om Guds skapende hånd i Michelangelos takmaleri i Det sixtinske kapell.

Gud skaper Adam av Michelangelo (Foto Lasse Christensen)


Den overraskede Matteus ser opp, og hånden hans sier, "meg?". I Evangeliet etter Matteus kap. 9:9 står det enkelt og greit: "Jesus sa til ham: "Følg meg!" Og han reiste seg og fulgte ham."


Detalj av Matteus' kallelse


Første versjon av Matteus og engelen. Finnes bare i sort/hvitt foto, fordi det brant opp på et lager i Berlin i 1945.

Flere av de store altertavlene Caravaggio malte i Roma ble voldsomt kritisert. De geistlige protesterte mot at helgner ble fremstilt som arbeidsfolk i skitne klær - en foruroligende realisme helt uten idealisering. Første versjon av Matteus og engelen ble ikke godkjent av prestene, kanskje fordi Matteus her ble fremstilt som en gammel mann i fillete klær med litt for nær kontakt med engelen. I tillegg peker Matteus' skitne fot rett ut mot alteret. Dette skulle tross alt være et alterbilde, som presten skulle stå ved under messen!


Den godkjente versjonen av Matteus og engelen (Foto via)

I andre versjon, som nå henger over kapellets alter, er Matteus' kropp mer passende tildekket. Engel og apostel er adskilt, men dog blir Matteus nøye fortalt hva han skal skrive ned i evangeliet! Ser du enda nøyere etter, vipper skammelen til Matteus faretruende nær kanten. Skulle han komme i ubalanse, vil han falle ut av bildet og ned på alteret - kanskje det var Caravaggios siste "stikk" til presteskapet!

Praktiske opplysninger
San Luigi dei Francesi:
Åpningstider: 10-12.30 og 15-19, stengt torsdag ettermiddag.
Adresse: Piazza san Luigi dei Francesi, ved Piazza Navona, kart
Webadresse:http://saintlouis-rome.net/

Andre kirker med malerier av Caravaggio
Sant' Augostino:
Åpningstider: 07.45-12 og 16-19.30
Adresse Piazza San Augostino, ved Piazza Navona, kart
Caravaggio: Madonna di Loreto (første kapell i venstre sideskip)
Ta også en titt på Rafaels freske på tredje pilar til vestre i midtskipet.
Sata Maria del Popolo, se her
Caravaggio: Paulus omvendelse og Peters korsfestelse (i enden av venstre sideskip).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar