lørdag 4. august 2012

Madonna delle Neve-mirakelet på Esquilinhøyden.Den 5. august hvert år blir snømirakelet, som har gitt kirken Santa Maria Maggiore kallenavnet Madonna delle Neve - "vår frue i snøen", minnet med en gudstjeneste. Da blir tusenvis av hvite kronblader sluppet ned fra kirkens vakre forgylte kassettetak. Det sies at gullet kom med Columbus fra det nyoppdagete Amerika og at det ble gitt som gave av kong Ferdinand og dronning Isabella. Guliano da Sangallo tegnet taket på oppdrag fra pave Alexander VI i 1492.  

Santa Maria Maggiore på Esquilin er den største av Romas ca. åtti mariakirker. Sammen med Romas største og viktigste kirker: San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paulo fuori le Mura, er Santa Maria Maggiore en av Romas fire patriarkalbasilikaer.


Fasaden til Santa Maria Maggiore (Foto: Marianne/Mitt Roma)


Blandt de mange kirkene i byen er det bare disse fire som har en porta santa - "hellig dør". Døren er bare er åpen i jubelårene, som markeres i Den katolske kirke hvert 25. år. Den 24. desember 1999 ble Det store jubileumsåret 2000 innledet med åpning av Den hellige dør i Peterskirken, 1. januar 2000 åpnet Den hellige dør i Santa Maria Maggiore. Ved å gå gjennom Porta Santa etter å ha skriftet og utført andre religiøse handlinger får pilegrimene avlat, dette ble innført av pave Bonifatius VIII i år 1300. 


Porta Santa i Santa Maria Maggiore  (Foto: her)


Santa Maria Maggiore er også en av Romas syv valfartskirker.  I tillegg til de fire patriarkalbasilikaene er det kirkene San Lorenzo fuori le Mura, Santa Croce in Gerusaleme og San Sebastiano fuori le Mura (til jubelåret i 2000 valgte pave Johannes Paul II å erstatte San Sebastiano med Santuario della Madonna del Divino Amore, men mange foretrekker San Sebastiano). Ved å valfarte til disse syv kirkene får troende avlat. Pilegrimene foretar en botsvandring til fots på fastende hjerte. De starter den 20 km lange vandringen ved soloppgang og avslutter før solnedgang. 


Kart tegnet i 1599 av Giacomo Lauro og Antonio Tempesta av de syv valfartskirkene i Roma 
(Foto: her)


Santa Maria Maggiores bakside (Foto: her)


"Få kirkebygninger i Roma forteller så mye om byen som S. Maria Maggiore. Bygningen har deltatt i mange forvandlinger og bærer spor av alle epoker fra Hadrians tid til i dag. Slik den gamle basilikaen ligger, er den omgitt av tilbygg fra 1500-tallet og senere. Men kjernen er en antikk hallbygning med intakte søylerekker fra 300-tallet eller tidlig på 400-tallet. Alle detaljer og all kronologi er omdiskutert, og særlig begynnelsen fortaper seg i det legendariske." (Trond Berg Eriksen s. 125 i Roma Verdensteater og Kulturreservat)

Legenden om snømirakelet skjedde den 5. august i 352 e.Kr. Da hadde pave Liberius en drøm der Jomfru Maria ga ham beskjed om å bygge kirke på det stedet han fant snø. Også den rike patrisieren Johannes og hans kone fortalte paven om den samme drømmen. Da snøfallet kom på Esquilins høyeste punkt Cispian, skjønte de hva som måtte gjøres. Legenden sier at kirken ble påbegynt like etter med midler fra patrisieren. Antakelig er basilikaen bygget på deler av et tidligere romersk tempel for Juno Lucina, en romersk fødselsgudinne fra førkristen tid. Kirken ble på denne tiden kalt Basilica Liberiana etter grunnleggeren pave Liberius. 
Pave Liberius og Snømirakelet av Masolino begynnelsen av 1400-tallet i Muso Nazionale di Capodimonte/Napoli (Foto: her)I fasadens loggia (delvis skjult av den nye ytre fasaden fra 1750) er det mosaikker med motiver fra opphavslegenden, det mirakuløse snøfallet midt på sommeren. Inne i kirken i Cappella Paolina (helt inne til venstre for alteret) kan man se pave Liberius måke sne i et relieff høyt over alteret av Stefano Maderno.  
Relieff av Stefano Maderno i Capella Paolina(Foto: her)


På kirkemøtet i Efesos i 431 ble det slått fast at Maria er Guds mor, hun ble erklært som Theotokos - "gudeføderske". Striden gjaldt om hun bare var mor til mennesket Kristus eller om hun også var Guds mor. Sistnevnte syn ble valgt og som gudeføderske var tilbedelsen av Jomfru Maria et faktum. Maria får nå en mer sentral rolle i middelalderens religiøse univers. Rett etter avgjørelsene i Efesos blir den nåværende Santa Maria Maggiore "den store Mariakirken" antagelig bygget av pave Sixtus III, til ære for Maria og Kristi fødsel.  Kroningen av Jomfru Maria i apsis. Mosaikk av Jacopo Torriti fra 1200-tallet (Foto: her)

Mosaikken i apsiden av Jacobo Torriti, viser Kroningen av Jomfru Maria som sto ferdig i 1295 under pave Nikolaus IV. 

"Da hadde Maria igjen vind i seilene på grunn av den gotiske følsomhetens feminisering av kristendommen. Da var Maria blitt alle troendes beskytter, deres advocatrix. Her sitter Maria plassert symmetrisk med sin sønn og sin konge - like høy, like praktfullt kledd. Engleskarene omgir dem på begge sider der de sitter i himmeltondoen over måne og sol. Stjernene markerer at stedet er himmelen. Tronstolen rommer dem begge." (Trond Berg Eriksen s. 128 i Roma Verdensteater og Kulturreservat)


Detalj av Kroningen av Jomfru Maria


Praktiske opplysninger:
Åpningstider: 07.00 - 18.45
Adresse: Piazza Santa Maria Maggiore, kart

Kilder:
Trond Berg Eriksen. Roma verdensteater og kulturreservat. Kagge forlag. 2009.
Roberta Vicchi. The Major Basilicas of Rome. Scala Group. 1999.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar