tirsdag 11. desember 2012

Mitt Romas julekalender - ellevte desember


I dag er temaet apostelen og martyren Peter, som i utallige legender knyttes til Roma. Han betraktes som den første biskop av byen, og i følge tradisjonen er det en uavbrutt rekkefølge av paver fra Peter til vår egen tid. Riktignok finnes det ikke bibelske eller kirkehistoriske bevis for at Peter noen gang var i Roma, men pytt sann, ingen andre steder enn Roma har gjort krav på Peters martyrium og grav. Ifølge legenden var Peter Romas biskop i 25 år, altså kom han til Roma rundt år 40 og led martyrdøden under Nero i 64 eller 67. Andre mener at dette er helt usannsynlig!


Skulptur av St. Peter, på venstre side utenfor Peterskirken (Foto: Marianne/Mitt Roma)


Peters navn var opprinnelig Simon, han var fisker på Genesaretsjøen og eide egen båt. Jesus ga ham det arameiske navnet Kipha (Kefas) som betyr klippe og ordets greske form petros ble til Peter :

"Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen" (Matt 16:18-20)

Dette bibelsitatet brukes ofte som bevis på at personen Peter var "klippen" Jesus skulle bygge sin kirke på. På innsiden av Michelangelos kuppel i Peterskirken står samme bibelsitat på latin: Tu es Petrus.....


Innsiden av Peterskirkens kuppel (Foto: Marianne/Mitt Roma) 


Ifølge legenden skal Peter ha blitt begravd i nekropolis, en antikk romersk gravgate, ved Vatikanhøyden inntil Neros og Caligulas sirkus. Etter tradisjonen mente man at Peters levninger lå 20 meter under alteret i Peterskirken. I det første århundre skal det ha blitt reist et andaktsnisje over det man regnet som Peters grav. Og under keiser Konstantin, den første keiser som tillot kristentroen, ble Peterskirken påbegynt i midten av 320-årene. En gammel kirkegård ble revet for å fylle igjen skråningen ved Vatikanhøyden for å rette opp grunnen slik at basilikaens alter skulle ligge rett over Peters grav. 

Pave Pius XII tok initiativ til omfattende utgravninger under Peterskirken mellom 1939 og 1949, og Peters grav ble funnet, riktignok i en sidevegg inntil det opprinnelige monumentet. Rundt funnstedet fant professor Margherita Guarducci, en ekspert i latinsk og gresk epigrafikk, flere inskripsjoner blandt annet: "Peter er her inne", som man mente bekreftet funnstedet. Undersøkelsene av knokkelrestene viste etterhvert at de stammet fra en mann på mellom 60-70 år som døde i det første århundre. 

Som en følge av dette meddelte pave Paul VI offisielt i 1968: 
"St. Peters jordiske rester er blitt identifisert på en måte som Vi anser som overbevisende". 

Da er vel dette spørsmålet avklart, men om du ikke er overbevist, kan du melde deg på en "pilegrimstur" til Peters grav, eller bare en virtuell tur under Peterskirken. Her får du en overbevisende forelesning for tilslutt å ende opp ved selve graven! 


Alle foto: Marianne/Mitt RomaIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar