torsdag 20. desember 2012

Mitt Romas julekalender - tjuende desember


Mange av våre juleskikker har sin rot i den gamle romerske syv dagers feiringen av - Saturnalia - en religiøs midtvintersfest til ære for jordbruksguden Saturn. Han var Italias mytiske gudekonge som en gang hersket over en blomstrende og fredelig gullalder der det ikke fantes slaveri, privat eiendomsrett, kriminalitet eller krig. Mellom 17. og 23. desember hvert år ble Saturns regjeringstid minnet med ofringer og festligheter. Dette ble feiret med utveksling av gaver og muntre opptog og var den mest storslåtte og utagerende av alle romerske fester. Templene ble åpne for alle, også fattige og hjemløse. Gambling og terningspill ble tillatt for alle, selv for slaver. Høy og lav møttes på like premisser. Den normale sosiale orden ble snudd på hodet, slave og herre skiftet tilsynelatende posisjoner, slavene fikk blandt annet lov å drikke og spise med sine herrer.  


Tempio di saturno på Forum Romanum (Foto: via)

Saturntempelet på Forum Romanum ved foten av Kapitolhøyden, er et av de best bevarte templene på Forum, med åtte elleve meter høye joniske søyler, seks i fasaden i grå egyptisk granitt og to på hver side i rosa egyptisk Aswan-granitt. Bare tre søyler er hele, de andre er satt sammen av flere. Statskassen og riksarkivet ble oppbevart her i republikansk tid. Det første tempelet til ære for Saturn ble oppført av konsul Titus Lartius og innviet i 497 f.Kr. Dagens ruinrester er fra flere forskjellige perioder, fordi tempelet brant flere ganger og måtte bygges opp igjen. Inne i tempelet stod det et gudebilde av Saturn, som hadde sammenbundete føtter hele året. Ifølge legenden hadde Jupiter lenket sin far Saturn fast, men en gang i året under Saturnalia løsnet han lenkene og feiringen kunne begynne! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar