søndag 1. desember 2013

Mitt Romas julekalender 2013

Første desember

Den 19. august år 14. e.Kr. døde keiser Augustus i en alder av 76 år. Da hadde han dominert romersk politikk i over femti år. Liket ble brent på et stort bål på Marsmarken og stedt til hvile i et enormt gravmælesom hadde vært under bygging i tyve år. 


Augustus - Statua Togata (Foto: Scuderie del Quirinale)

Augustus hadde formet romersk politikk i så stor grad at imperiet ikke lenger kunne fungere uten en princeps, den fremste blandt likemenn. Han gikk fra å være Julius Caesars adopterte arving, Gaius Julius Caesar Octavianus, til å bli enehersker over et samlet Romerrike med ærestittelen Augustus, den ærverdige. Republikken var nå diskret erstattet av et nytt system, til en egen type eneveldig imperium - prinsipatet


Det er snart 2000 år siden Augustus død, derfor skal årets julekalender handle om Augustus og hvordan han har satt sitt preg på Roma. Scuderie del Quirinale markerer denne begivenheten med utstillingen AVGVSTO. Fra 18. oktober til 9. februar vises det 200 gjenstander og skulpturer fra den augusteiske epoken i de flotte salene i Quirinalemuseet. 


Augustusutstillingen på Scuderie del Quirinale (Foto: Marianne/Mitt Roma)

I Augustus' regjeringstid var Roma blitt en fredelig by og krig var ikke lenger en del av hverdagen i Romerriket - Pax Romana. Som følge av freden og den økte samferdselen i det romerske imperium bredte den gresk-romerske kulturen seg med en veldig fart. En ny kunstnerisk æra blomstret opp og Roma ble Romerrikets kunstneriske sentrum. De gamle sentre som Athen og Alexandria fikk mindre betydning, nå strømmet greske forfattere og kunstnere til Roma. Ifølge biografen Suetonius hevdet keiser Augustus at "han hadde tatt over Roma som en by av murstein og forvandlet den til en by av marmor". Dette er selvsagt bare delvis sant, for mesteparten av Romas vanlige bebyggelse ble fortsatt oppført i murstein, tømmer og naturstein. Men for å bygge og dekorere offentlige og religiøse monumenter tok Augustus derimot i bruk en billigere og ny forekomst av hvit marmor fra Carrara i Toscana, i stedet for å frakte marmor hele veien fra Hellas. Slik ble Roma forandret til verdensrikets hovedstad.
Roma (Foto: Marianne/mitt Roma)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar