torsdag 27. februar 2014

Hvor ble apostelen Peter korsfestet.....


Ingen oppholder seg lenge i Roma uten å støte på pavekirkens første leder, apostelen Peter. Ifølge legenden drev han misjonsvirksomhet i Roma noen år, men kom i konflikt med venner av keiser Nero, ble arrestert og led martyrdøden en gang mellom 64 og 67 e.Kr. Den mest kjente legenden om Peters martyrium er at han ble hengt (med hodet opp ned) i Neros sirkus som lå keiserfamiliens hager i Vatikanet (der Peterskirken ligger i dag). 


Peterskirken sett fra Gianicolohøyden (Foto: Marianne/Mitt Roma)

I Bibelen står det derimot ingenting om at Peter oppholdt seg i Roma, og antakelig får vi aldri et historisk sikkert svar på dette mysteriet. Men dette hindrer ikke at Peter ofte er til stede i byens mange legender. En legende påstår nemlig at Peter også skal ha blitt korsfestet med hodet ned der Il Tempietto (det lille tempelet) står i dag, i klostergården til kirken San Pietro in MontorioGianicolohøyden


Il Tempietto (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Il Tempietto ble bygget som et minnetempel over en krypt med relikvier på stedet man på et eller annet tidspunkt trodde var Peters martyrium. Den lille sirkelrunde bygningen fra 1502 er tegnet av Donato Bramante. Mange mener at Bramante forsøkte å rekonstruere det antikke romerske rundtempel, som for eksempel Vestatempelet på Forum Romanum og Sibyllens helligdom i Tivoli. Andre mener det er Pantheon som er forbildet med sitt fullkomne harmoniske sentralrom. Il Tempietto regnes som høyrenessansens mest fullkomne byggverk og mange mener dette er den første virkelige renessansebygningen i Roma.  Detalj av tempelets balustrade over en klassisk frise med metoper og triglyffer 
(Foto: Marianne/Mitt Roma)

Med Il Tempietto skapte Bramante en ny selvstendig stil - den romerske høyrenessansen - og tempelet ble umiddelbart en modell for samtidens arkitekter. Bramante brukte klassiske proporsjoner for å skape en harmonisk helhet. Sirkelen ble betraktet som den reneste av de geometriske formene og var et bilde på Gud, kosmos og universet. Et ideal for renessansehumanistene på begynnelsen av 1500-tallet, som var opptatt av fullhendte proporsjoner. Den lille bygningen viser hvordan man opptok antikke former som ble tilpasset ens egen tids ånd og har lite til felles med det klassisk-greske tempelet. Il Tempietto (Foto: via)

Alle de individuelle delene i bygningen står i et bestemt forhold til hverandre, med den runde tretrinnssokkelen, det sentrale rommet omkranset av en dorisk søylerekke med 16 granittsøyler (men søyleskaftene er en forenklet italiensk oppfinnelse med glatt overflate i stedet for de greske kannelyrer og kalles en toskansk søyleorden), som bærer arkitraven med en klassisk frise delt opp i metoper og triglyffer. Over den en balustrade og en tambur med nisjer, kronet med kuppel og lanterne.


Kirketårnet til San Pietro in Montorio og lanternen til Il Tempietto (Foto: Marianne/mitt Roma)

Bramantes plan om å ombygge det omliggende bygget slik at det lille tempelet skulle stå midt på en sirkelrund gårdsplass med søylegang, ble dessverre ikke realisert. Dermed ble det vakre bygget liggende inneklemt i San Pietro in Montorios trange klostergård slik vi ser det i dag.


Kikk inn gjennom porten (Foto: Marianne/mitt Roma)

Romerske legender er vindunderlig inkonsekvente så et rimelig svar på hvor Peter led martyrdøden kan bare den katolske kirke oppdrive og det er - der Peterskirken ligger - selvsagt, hvor ellers? Men, andre igjen hevder at det var her på Gianicolo man pleide å korsfeste kriminelle og slaver og Peter kan ha vært anklaget for å være kriminell av tilhengerne til trollmannen Simon Magus, fordi han avslørte ham som juksemaker! Uansett, tempelet er vel verdt et besøk. Dessverre er det ikke faste åpningstider her, slik det står på skiltet festet på porten! Men er du forbi for å nyte den fantastiske utsikten over byen, kan du kikke inn gjennom porten til klostergården, da ser du ganske mye likevel. Kanskje er det åpent neste gang du kommer - Gianicolo - har mye å by på!


Utsikt fra plassen foran Il Tempietto (Foto: Marianne/mitt Roma)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar