onsdag 17. desember 2014

Mitt Romas Julekalender

Syttende desember

På forsiden av Tidens Tegn nr. 119, lørdag den 26. Mai 1923 kunne man lese overskriften: ”Henrik Lund og Olaf Bull paa intervju-turné i Europa. De besøker Mussolini. Den første artikel i dag.” Denne våren hadde fascistlederen Benito Mussolini blitt Italias nye statsminister, og 1923 er det første året i hans nye tidsregning! Olaf Bull skriver: ”I Herrens navn hvad foregaar her midt i solskinnet!”

Redaktøren av Tidens Tegn hadde dette året sendt ut Bull som "stjernejournalist" for å intervjue ”berømte samtidige”, sammen med tegneren Henrik Lund, som skulle tegne portretter av dem. I 1920 hadde kulturavisen Tidens Tegn et opplag på 30.000, mens Dagbladet hadde rund 9.000. Denne dagen var journalisten og tegneren kommet til Roma og til palazzo Venezia, der blir vist inn i palassets enorme mottakersal. De er innvilget en tjue minutters audiens hos Mussolini. Bull skriver:

For i det borteste hjørne av salen sitter jo den lille mand med det store tunge hode, bak sitt uhyre skrivebord av ek sitter han! Og han reiser sig, og ser tvers igjennem salen (…)

-      Eccellenza, faar jeg stille nogen spørsmål?
-      Vær saa god
-      Min ven vil tegne?
-      Vær saa god

Bull begynner å stille spørsmål, han har forberedt seg godt og har lest alle Mussolinis favorittbøker. Bull kjenner utviklingen i Italia og er skeptisk til fascismens retorikk. Men han får knappe svar, Mussolini tar til og med frem en avis og leser distre i den samtidig som han svarer kort ja eller nei. Lund blir utålmodig fordi det er umulig å tegne ham:

Jeg kan slet ikke faa fat paa ham, naar han sitter slik og læser. Kabinetschefen Russo, ber nu med myk og vennlig stemme Eccellenza om at ofre sine øine et øieblikk paa tegneren. Han faar følgende svar, uten at Mussolini engang ser op fra avisen:

-      Devo lavorare (Jeg maa arbeide).

Og Cæsar læste videre, intenst. Men ikke saa længe. Der kommer med et en rar spændthet og uro over ham, de svære runde øinene glir ret som det er bort fra avisen, og hen til Henrik Lund. Gaar han i sig selv? En skygge av et smil kjæmper i ansigtet. Et helt øieblikk er nesten frit for professionelt alvor! Avisen kommer tilslut helt væk, ja nu forsøker han for alvor at indstille sig som model. Jeg glemmer ikke det underlige generte og troskyldige uttryk han fik da! Lund har vist i dette øieblikk ogsaa et rart uttryk, for Mussolini tar pludselig en blyant og begynder at tegne streker paa blokken foran sig.

-      Nu har jeg det, sier han let og muntert, jeg tegner Dem, slik De ser ut, naar De tegner mig!

Nå kommer Bull med et spørsmål han selv føler er dristig, men som han ikke kan la ligge :

Hvad mener Eccellenza om diktaturets nødvendighet i Italien for øieblikket?
-      Det er intet diktatur i Italien
-      Det saakaldte diktatur?
-      Pressen har frihet! Parlamentet har al kontrol!

Dette er bokstavelig rigtig. Bare at pressens frihet og parlamentets kontrol intet kan utrette mot diktaturet – hvis da parlamentet overhode er samlet. Manden foran mig har fascioen i sin ene hand og hæren i ein anden og det gjør ham ildfast, baade mot kritik og kontrol.”

Mussolini kikker opp og nå er det han som begynner å spørre:

”- Har de været i Amalfi sier han plutselig. Det er det deiligste i Italien. Ibsen bodde der mange aar.
       De læser Ibsen?
Aa! Han løfter begge hænderne i luften. Om jeg læser Ibsen? Og han regner op: Rosmersholm og Fruen fra havet, Bygmester Solnes og Hedda Gabler. (Siden har jeg faat vite at han har kaldt sin datter Hedda).” 

Bull spørr:

Kjender De til Bjørnson?
Ja, ja! Han har bod meget her i Rom. Men av ham har jeg bare lest et skuespill. Il Ré (Kongen).” (fra Tidens tegn nr. 119)Benito Mussolini tegnet av Henrik Lund på forsiden av Tidens tegn, 1923 (via)

  
Kilder
En uro som aldri dør. Olaf Bull og hans samtid. Av Fredrik Wandrup, 1995.
Tidens Tegn nr. 119. 26.mai 1923

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar