torsdag 17. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Syttende desember

Kirken San Sebastiano fuori le mura ble først oppført under keiser Konstantin på 300-tallet, antagelig i årene 315-330. Den fikk navnet – Basilica Apostolorum – apostlenes kirke, etter apostlene Peter og Paulus. Det var gode grunner til at dette stedet måtte markeres, fordi her ble apostlenes levninger oppbevart, antakelig under keiser Valerianus' forfølgelser i 258. Folk kom hit for å minnes de to martyrene.


San Sebastiano fuori le mura (Foto:via)

I dag er det ikke mye som tyder på at kirken San Sebastian, bygget over San Sebastian katakomben, har vært et av de viktigste valfartsstedene i kristendommen. Kirken var en av Romas sju hovedkirker – le sette chiese – de syv pilegrimskirkene. (San Sebastian ble byttet ut av pave Paul II til jubileet i år 2000). De syv var byens fremste kirker, blant annet fordi flere av dem inneholdt ekstra dyrebare relikvier. Ved å reise til Roma og følge den fastsatte ruten ble de troende bragt nærmere Jesus. Selve pilegrimsveien ble opparbeidet på nytt i 1570 og var et viktig ledd i regisseringen av Roma som hellig by. Praktiske fromhetsøvelser stod nå i sentrum og botsvandringen skulle foregå til fots mellom soloppgang og solnedgang. San Sebastiano var nok den tyngste å besøke siden den ligger lengst unna bykjernen. De andre kirkene er: San Paolo fuori le mura (knyttes til Paulus) Santa Croce in Gerusaleme, (har rester av Det hellige kors og inskripsjonen som hang over Jesu hode da han ble korsfestet), San Lorenzo fuori le mura (martyrgrav) San Giovanni in Laterano (Romas domkirke), Santa Maria Maggiore (her oppbevares visstnok restene etter den krybben Jesus-barnet lå i og er den viktigste Maria-kirken i Roma), og Peterskirken (Peters grav).  
  
Kart tegnet av Ciacomo Lauro og Antonio Tempesta laget til jubileet i år 1600, med Peterskirken forann og San Sebastian, den store øverst til høyre (Foto:via)


Allerede på 800-tallet hadde man glemt tilknytningen til apostlene og kirken fikk navn etter martyren San Sebastian, som også ble gravlagt i katakombene under kirken. Han var en kristen og en soldat i den romerske hæren under keiser Diokletian. Da keiseren fikk vite at han hjalp forfulgte kristne, ble han dømt til døden bundet til en påle og beskutt med piler. Han ble forlatt da de så pilene hadde truffet, men han var fortsatt i live. Han ble funnet og pleiet av den fromme Irene. Da keiseren fikk høre om dette ble han igjen dømt til døden. Han ble slått i hjel med stokker og keiseren overvar selve henrettelsen i 288. Martyren Sebastian ble et populært forbilde for de kristne, han var et vitnesbyrd om styrke, oppofrelse og utholdenhet. En av pilene som skal ha rammet San Sebastian og søylen han skal ha blitt bundet til da han ble beskutt av piler oppbevares i kirken. Et kapell er bygget over det stedet graven hans skal ha vært.


San Sebastian av Giuseppe Giorgetti fra 1671/1672(Foto:via)


Den nåværende kirken ble totalt bygget om i 1608 på oppdrag av kardinal Scipio Borghese. Bare hovedskipet fra den gamle kirken ble brukt og dagens fasade er bygget utenpå den opprinnelige. Inne i kirken er det et relikvie-kapell med den originale steinen med Jesu fotavtrykk, som Jesus skal ha satt da Peter ville flykte fra forfølgelse i Roma. Hvor Peter spør: Domine Quo vadis?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar