torsdag 1. desember 2016

Mitt Romas Julekalender

Første desember

På begynnelsen av 200-tallet e.Kr oppfører keiser Septimus Severus et monument midt på Forum Romanum som kalles – Umbilicus Urbis – ”byens navle”. Konstruksjonen som var kledd med marmor skulle markere det romerske imperiets midtpunkt. Det ble bygget oppå et tilsvarende sammenrast bygg som i følge legenden skal ha vært et underjordisk kultsted fra grunnleggelsen av Roma. 

Umbilicus Urbis, "byens navle" på Forum Romanum (Foto:Marianne/Mitt Roma)

Omtrent 100 år senere var Romas verdensmakt på hell. Keiser Konstantin bestemte seg nemlig i 330 for å flytte hovedstaden til Bosporos-stredet og kalte den Nova Roma, som senere ble hetende Konstantinopel, dagens Istanbul. Nå ble Roma liggende i periferien langt unna det nye økonomiske og kulturelle sentrum. Dermed ble hele verdens hovedstad sakte men sikkert redusert til en provinsby. Da vestgoterne stormet Roma under ledelse av Alarik i 410 etterfulgt av vandalene i 455 ble dette skjebnesvangert for Roma. De fleste romere flyktet, og de få som var igjen ble boende nede ved Tiberen. Dette var nå det eneste stedet man kunne hente vann etter at alle akveduktene var blitt ødelagt av barbarene. Fra å ha vært en millionby ble Roma redusert til ca 30.000 innbyggere.

Forum Romanum (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Å se utover dagens arkeologiske park – Forum Romanum – kan være ganske forvirrende, for her finnes det få hele bygg igjen. Riktignok finnes en og annen søyle, noen rester av forskjellige templer og noen triumfbuer, men det er ikke lett å knytte forbindelser tilbake til torgets fargerike historie. Forum var jo hele det romerske imperiets senter med alle de viktigste statlige bygg for politikk, finans og arkiv. I tillegg fantes bygninger for handel og juss her og de viktigste templer for religion og kult. Dagens grå steinrester gir ikke umiddelbart fantasien store sjanser. I årenes løp, ja helt frem til 1700-tallet har det da også blitt fjernet en hel del herfra. Både paver og fintfolk forsynte seg grådig av kunstskattene. Stein, søyler og marmordetaljer ble brukt om igjen i en helt ny form på helt andre steder i Roma. Den siste æressøylen man vet om ble reist på Forum i 608 for å hedre den øst-romerske keiser Fokas som takk for at han ga Pantheon i gave til paven. Forum ble herjet av flere store branner og da kampen mot hedendommen tok til ble gamle templer og offentlige bygg omgjort til kirker eller de ble jevnet med jorden.

Umbilicus Urbis, "byens navle" på Forum Romanum (Foto:Marianne/Mitt Roma)

Både Forum Romanum og – Umbilicus Urbis – ble nesten helt glemt i middelalderen, inntil romantikerne på slutten av 1700-tallet og på 1800-tallet lot seg begeistre av det nå pittoreske grønne området, beitemarken, som ble kalt Campo Vaccino. Her beitet det kuer og andre dyr mellom antikke søylerester og triumfbuer som stakk opp her og der. Små fattige skur og verksteder var nå bygget oppå, inni og rundt ruinene. Da Grand Tour-turistene kom til Forum opplevde mange en sterk følelse av at det var her det hadde skjedd, her var historien, man befant seg så å si midt i historien. Under Napoleons okkupasjon i årene 1808-14 begynte en mer systematisk utgraving av ruinrestene på Forum og dermed ble også kunnskapen om denne ærverdige plassen enda mer tilgjengelig.

Mitt Romas julekalender har fem-års jubileum i år og vi feirer denne begivenheten med et lite dypdykk ned i Forum Romanums lange historie!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar