søndag 25. november 2012

Titus Livius på Litteraturhuset


Fredag den 30. november kl 18.00 presenterer Thorleif Dahls kulturbibliotek i samarbeid med Aschehoug oversettelsene av Titus Livius' bøker 1-5 Romas eldste historie og Norrøn verdenshistorie og geografi, Veraldar saga og Leidardvísir på Litteraturhuset i Oslo.
Program her


Titus Livius (Foto: her)


Titus Livius første fem bøker, Romas eldste historie, er oversatt av Gunn Haaland. Livius var en romersk historiker som levde fra 59 f.Kr - 17 e.Kr, altså på slutten av republikansk tid og under keiser Augustus. Han skrev om Romas historie i 142 bøker i historieverket Ab urbe condita (Fra byens grunnleggelse). Dessverre er størstedelen av dette gått tapt, blandt annet Livius' samtidshistorie. Bare 35 bøker er bevart, bøkene 1-10 og 21-45. 

I Romas eldste historie beskriver Livius Romas historie fra grunnleggelsen i 753 frem til 386 f. Kr. Her fortelles det om byens ærerike fortid og om de romerske opphavsmytene. De første bøkene ble antakelig skrevet under ekstremt turbulente tider, før freden i 27 f. Kr, men etter slaget ved Actium i 31 f.Kr, altså før Octavian ble keiser Augustus. 


Romulus og Remus' grotte var et viktig element i myten om Romas opphav. Tvillingguttene til krigsguden Mars ble forlatt ved Tiberens bredd og ble funnet av en hunnulv som tok seg av dem i en grotte ved Palatinen. Gamle tekster refererer til denne grotten som Lupercale, fordi Lupa betyr hunnulv på latin (grotten er i nyere tid funnet 16 meter under bakken ved palasset til Augustus på Palatinhøyden, Foto: via)

Livius forteller "historien om verdens største folk" og han avviser ikke helt guddommelig medvirkning til denne storheten, her et utdrag fra en engelsk oversettelse:

"Events before Rome was born or thought of come to us in old tales with more of the charm of poetry than of sound historical record, and such traditions I propose neither to affirm nor refute. There is no reason, I feel, to object when antiquity draws no hard line between the human and the supernatural: It adds dignity to the past, and, if any nation deserves the privilege of claiming a divine ancestry, that nation is our own; and so great is the glory won by the Roman people in their wars that, when they declare that Mars himself was their first parent and father of the man who founded their city, all the nations of the world might well allow the claim as readily as they accept Rome's imperial dominion." (Livius 1.1.6-8)

For å legitimere Romas storhet ble Romas opphavsmyter veldig viktige, særlig for keiser Augustus, som regjerte fra 31. f Kr til 14 e.Kr. Det ble viktig å gjenoppvekke de gode gamle "romerdyder" ved å påvirke folkets moral og innstilling gjennom litteratur, kunst og lovgivning. Livius skrev antakelig ikke sitt verk på oppfordring eller for å propagandere for keiser Augustus, men i likhet med keiseren ønsket Livius å gjenopprette forfedrenes moral ved å lære av historien.Norrøn verdenshistorie og geografi, Veraldar saga og Leidarvísir, 
Oversatt av Bjørg Dale Spørck og Rune Kyrkjebø (Foto: via)

Veraldar saga  (Verdens-historie) er et gammelt islandsk oversiktsverk fra 1100-tallet om verdens skapelse og historie frem til verkets samtid. Augustins lære om de seks verdenssaldre ligger til grunn for historieforståelsen i Veraldar saga. Sagaen bygger på en tapt latinsk original, med innhold som bygger på blandt annet Bedas og Isidas verdenskrøniker.


Leidarvísir (Veiviseren) er den eldste bevarte nordiske reisehåndbok for pilegrimer som skulle fra Island til Roma og videre til Jerusalem, skrevet av abbeden Nikolas Bergsson på 1100-tallet. 


Pilegrimsveien fra Island via Roma til Jerusalem (Foto: Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge)
Velkommen til høstens to bokutgivelser fra Thorleif Dahls kulturbibliotek!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar