mandag 24. desember 2012

Julaften........


Terje Nordby sier i kapittelet om julaften i boken Mytekalender

"Om julen er en feiring av livet, av vår frelser eller våre mystiske muligheter, forenes vi på denne magiske julaften i kjærligheten til barnet, til verdens barn, til våre egne barn, til Jesusbarnet eller barnet i oss selv."(Nordby, s.98 i Mytekalender/Vinter 2006.)

Jeg liker denne magien eller "sausen" av myter, historie og tro som Nordby skriver om og som jeg har forsøkt å presentere her på bloggen de siste dagene! Også selveste - Juleevangeliet - eller historien om Jesu fødsel, har denne magien ved seg! Fordi det interessante er at det også finnes mange forskjellige fortellinger om denne begivenheten! Den første fortellingen jeg har funnet frem er ganske kjent, her dukker de tre vise menn opp. Den andre er kanskje helt ukjent og forteller om profeten Jesus' fødsel. Den siste er den mest leste varianten og den fortellingen som de fleste kaller for Juleevangeliet, her er både keiser Augustus, gjeterne og engleskaren på plass:
"I dag hade dom inte kommit fram" av Kitte Strøm

Fra Matteus 2:1-7

"Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: "Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham." Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. "I Betlehem i Judea," svarte de, "for slik står det skrevet hos profeten: Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.""


Detalj av Natività (Jesu fødsel) malt av Pinturicchio i Santa Maria del Popolo
(Foto: Marianne/Mitt Roma)

Fra Sure 19 - Maria 

(Koranen, De norske bokklubbene, 2000, tilrettelagt i oversettele av Einar Berg)

16:Kom i hu Maria i skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie
til et sted i øst,
17:og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og
den fremstod for henne som en vakker mann.
18:Hun sa: "Jeg ber den Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt."
19:Han svarte: "Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg
en sønn, ren av hjertet."
20:Da sa hun:"Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har 
rørt meg? Jeg er ikke løsaktig!"
21:Han svarte:"Slik blir det! Herren sier:'Dette er lett for meg!
For Vi vil gjøre ham til et tegn for menneskene og en nåde fra
Oss. Dette er avgjort sak.'"
22:Så ble hun svanger med barnet,og trakk seg tilbake til et 
avsides sted...
30:Da sa barnet:"Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften,
og gjort meg til profet!
31:Han har velsignet meg hvor jeg enn ferdes, og Han har pålagt meg bønn og godgjørenhet så lenge jeg lever,
32:og godhet mot min mor! Han har ikke gjort meg arrogant eller ussel.
33:Måtte fred være over meg den dag jeg ble født, den dag jeg dør, og den dag jeg gjenreises levende!"
34:Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om.


Detalj av Jomfru Maria i Santa Maria del Popolo (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Fra Lukas 2:1-13

"Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem:"Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: "Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!"


Alterfresken i Santa Maria del Popolo, av Pinturicchio, malt mellom 1484-1492. 
I ungrenessansen skulle bibelske motiv males inn i et miljø som var kjent for iakttageren, 
"Jesu født i din egen by" - her fødes Jesus i et typisk italiensk landskap!
(Foto: Marianne/Mitt Roma)Mitt Roma ønsker alle en lang, fredelig og deilig jul! Takk til leserne for entusiasme, hyggelige tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk, både her, på mail og på Mitt Romas Facebookside, veldig takknemlig for det! Da avsluttes julekalenderen med en litt annen julefortelling her. God Jul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar