lørdag 22. desember 2012

Mitt Romas julekalender - tjueandre desember


I går snudde solen, denne dagen er den korteste i hele året! Vanligvis vil datoen for vintersolverv variere fra år til år, så neste år kommer denne dagen den 22. desember! Vintersolverv er tidspunktet én gang i året når jorden er i det punktet av sin bane rundt solen hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra solen. Dagen dette inntreffer er den med kortest daglengde. Når solen står i sør midt på dagen, har den sin årlig laveste døgnmaksimumshøyde over horisonten, altså solen "snur"!


Jordens stilling ved vintersolverv på den nordlige halvkule (Foto: via)


Romerne feiret Den ubeseirede sol i skikkelse av lys- og frelserguden Mithras, omtrent på denne tiden. Mithras fødselsdag ble feiret etter den julianske kalender, den 25. desember. I oldtiden var det normalt akseptert at alle solguder hadde fødselsdag på denne dagen, da det var denne dagen solen begynte å tilta i styrke igjen. Da man skiftet til den gregorianske kalender fastsatte man datoen for vintersolverv til ca. 22. desember. Mithras-kulten var en hellenistisk mysteriereligion importert fra Persia og hadde størst utbredelse og betydning i keisertidens førkristne tid fra rundt 100-tallet til rundt 400-tallet e.Kr. og var antakelig en rival til kristendommen. 

Mitt Roma feirer vintersolverv med rød-orange solnedgang over byens kirkekupler sett fra Monte Picio og Spansketrappen:
Alle foto: Marianne/Mitt Roma

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar