søndag 8. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Åttende desember


Keiser Augustus var født og oppvokst ved et sted på Palatinen kalt ad Capita Bubula. De fleste er enige om at dette ligger et sted mellom der Titusbuen og Colosseum står i dag. Familiens opprinnelse var et viktig element i senatstandens maktgrunnlag. Det var viktig å understreke familiens røtter, og gjerne vise til heroiske stamfedre. Augustus politikk ble tuftet på romersk arv og tradisjoner mores maiorum. Republikkens tradisjoner og fester ble vekket til live igjen og de gamle romerske dydene ble gjenopptatt. Mosaikkgulv fra det man mener er Augustus' barndomshjem på Palatinen (Foto: Clementina Panella)

Augustus' bevisste bruk av familiens røtter og Romas historie går som en rød tråd gjennom hans politikk og ble også bevisst synliggjort gjennom arkitektur og kunst. Han forteller selv om innsatsen i sitt testamente, Res Gestae:

"Jeg bygde senatshuset, og tempelet til Apollon på Palatinen og tempelet til den guddommelige Julius. Jeg restaurerte akveduktene. Jeg fullførte Forum Julium. Jeg restaurerte 82 templer. Jeg bygde tempelet til Mars Ultor og Forum Agustum. Jeg bygde et teater (i navnet til min svigersønn Marcus Marcellus). Jeg restaurerte Via Flamina og alle broene". (fritt oversatt fra Res Gestae Divi Augusti, kapittel 19-21)

 
Augustus' hus (Foto: via)


På Palatinenes sydvestre hjørne, i umiddelbar nærhet av Luperkalgrotten kjøpte Octavian forsiktig opp tomt etter slaget ved Filippi i 42 f.Kr. Tanken var å knytte familiens navn direkte til Romas forhistorie og grunnleggelse. Dette grepet var ikke nytt, andre familier som for eksempel Scipio-familien kunne føre sine røtter helt tilbake til Troya. Her skulle familiens røtter og den legitimitet Augustus makt hvilte på understrekes. I 36 f. Kr. ble eiendommen Augustus' private bolig. Huset var beskjedent, men elegant og var bygget etter modell av flere samtidige hus. Boligen var delt inn i flere boområder og bestod av flere offentlige rom som var åpne mot sør. Mot nordøst ligger Livias hus, huset til Augustus' kone. Apollon var keiser Augustus' spesielle skytsgud og i direkte tilknyttning til huset bygget han et tempel for ApollonModell av Apollontempelet (Foto: via)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar