lørdag 14. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Fjortende desember

Ara Pacis - fredsalteret - ble bygget i perioden 13-9 f.Kr. og var donert til keiser Augustus av Senatet for å minnes freden han hadde skapt i riket etter flere generasjoners borgerkriger. Monumentet ble bestillt etter Augustus seierrike felttog i Gallia og Spania i 13 f.Kr. Rekonstruksjonen av Ara Pacis har tatt mange år og har kostet store summer. I dag står Fredsalteret  "innpakket" i den amerikanske arkitekten Richard Meiers bygg fra 2005 og er det første moderne bygg i Romas historiske sentrum siden 1930.


Ara Pacis i Richard Meyers bygg fra 2005 (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Antakelig hadde keiser Augustus påvirket Senatets tanker og idéer om dets plassering og billedprogram. Alteret ble lagt utenfor datidens bygrense, langsmed Via Flamina - dagens via Corso, hovedveien inn til byen nordfra, som var hovedaksen i det antikke kilder omtaler som Roma quadrata eller Palatinbyen. Det ble plassert i nær forbindelse med Augustus' store solur, hvis tidsviser var den store obelisken han hadde fraktet fra Egypt til Roma i år 30 f. Kr. På Augustus' fødselsdag den 23 september, ved solnedgang, falt skyggen av obelisken inn gjennom Ara Pacis' omfatningsmur og traff selve alteret. 


Augustus' solur som peker mot Ara Pacis (Foto: via)

I århundrenes løp ble alteret sakte men sikkert begravet og glemt, inntil de første fragmentene ble avdekket på midten av 1500-tallet. Men det var først i 1938 at det gjenvant sin fordums skjønnhet, da fascistregimet finansierte en rekonstruksjon av alle fragmentene og plasserte det i en glasspaviljong. Ara Pacis inni Richard Meiers bygg (Foto: Marianne/Mitt Roma) 


Bygget er en kvadratisk innhegning på en lav plattform med et alter i midten. Slik som på Palatinen understrekes Augustus' familiære røtter og den legitimitet hans makt hvilte på. Ara Pacis knytter Augustus' familiehistorie og Romas historie sammen i to relieffer på inngangsiden av muren som omkranser alteret. Til høyre vises Aeneas som ofrer etter å ha landet trygt på italisk jord. Til venstre, i et mer fragmentert relieff, fremstilles Mars og gjeteren Faustulus i det øyeblikk han finner Romulus og Remus med ulvinnen, dette er én tolkning, og temaet er omdiskutert. Agrippa, hans eldste sønn Gaius Caesar, deretter enten Livia (Augustus hustru) eller Julia (Augustus datter og Agrippas kone) og Tiberius (Livias sønn og Augustus stesønn og etterhvert adoptivsønn og arving) (Foto: Marianne/Mitt Roma)


Alle overflatene er dekorert med friser og relieffer som er hugget i Carrara-marmor. Relieffene på nord og sørveggen viser en prosesjon, der figurene er i legemsstørrelse og gjegir medlemmene av keiserens familie. I relieffet over er de plassert etter sin posisjon i arvefølge. Det ser ut til at Marcus Agrippa, ektemannen til Augustus' datter Julia, var arving på denne tiden, fordi han er det familiemedlemmet som står nærmest Augustus i prosesjonen. Store deler av alteret er dekket av akantusranker med fugler, frosker, frukt og nøtter fra alle årstider som representerer naturens overflod. Og henspiller på Augustus-epoken som epoken med fred som påvirket hele verden. 


Akantusranker (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar