søndag 15. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Femtende desember

Blandt ruinene på Fori Imperiali (keiserforaene) ligger også Augustus' forum innviet i 2 f.Kr. Eller rettere sagt lå, i dag ser du dessverre bare noen halve søyler spredt rundt. Hele dette området ble bebygd fra 50 f.Kr, da hadde det gamle republikanske forum - Forum Romanum - blitt for trangt. Julius Caesar startet det hele med byggearbeidene til sitt Forum Julium og den siste som bygget her var Trajan som fullførte sitt forum i 113 e.Kr. Alle foraene ble angivelig bygget til minne om fred og pakter, men i realiteten var dette et uttrykk for de enkelte keisernes makt og prestisje og som egnede minnesmerker over deres egen glans. Ruinene av Augustus' forum på Fori Imperiali (Foto: via)Symbolbruken i Augustus' forum var nok en gang en bevisst bruk av familiens røtter slik det var understreket i huset på Palatinen og i Ara Pacis. I veggen på nordsiden av forumet fantes skulpturer av Aeneas som flykter fra Troja med sin far Anchises på ryggen, som ble et utrykk for en av de romerske kardinaldyder, fromhet - pietas. Heltene fra Troya er flankert av kongene i Alba Longa og den julianske familie.
Grunnplan, Augustus' forum (Foto: via)Midt i mot på sydveggen, var det en skulptur av Romulus bærende på spolia opima (den beseirede hærførers rustning og dermed et utrykk for den andre kardinaldyd, mot - virtus), flankert av republikkens fremste menn. Augustus sitter til hest ute foran tempelet viet til Mars Ultor (hevneren). Skulpturgruppen inne i dette tempelet var Mars (som er Romulus' og Remus' far) flankert av Venus (som er Aeneas' mor) og den guddommeliggjorte Caesar, Augustus' adoptivfar. Her er intet overlatt til tilfeldighetene!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar