søndag 22. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Tjueandre desember

Augustus' berømte testamentet Res Gestae divi Augustokan du se innskrevet på veggen på utsiden av dagens Ara Pacis. Innskriftene som hadde stått utenfor mausoleet hans har gått tapt, men de samme innskriftene ble satt opp over hele det romerske riket etter Augustus død, slik at store deler av dette testamentet er inntakt. Augustus avslutter Res Gestae med følgende:


"Da jeg bekædte mit 13. konsulat, gav senatet, ridderstanden og hele romerfolket mig tittelen Fædrelandets Fader samt bestemte at dette skulle indskrives i forhallen til mit hus, i Curia Iulia og på Forum Augustum under det firspand, der er blevet rejst for mig ifølge senatsbeslutning. Medens jeg skriver dette, befinder jeg mig i mit 76 år." (Res Gesta kap. 35, oversatt av Rudi Thomasen)


Res GestaeAra Pacis vegg (Foto: via)


Med den gjeve ærestittelen: fedrelandets far - pater patriae fremstiller Augustus seg alltid som evig ung, idealisert, klassisk i sin skjønnhet. Det offentlige bildet av fedrelandets far ble aldri endret, det er det samme gjennom alle de førti årene han regjerte.
  
Byste av den evigunge Augustus (Foto: via)


I Res Gestae skryter Augustus stolt av det han har fått til gjennom førti år ved makten. En epoke som endret staten like mye som byen Roma. Hele tiden hadde han beskyttet Roma og verden mot borgerkrig. Han hadde ikke gjort krav på noen stilling som ikke var godkjent av loven, og legionene hans var stasjonert langt borte ved barbariets grenser. Krig var ikke lenger noen trusel og Roma var blitt en fredelig by. Augustus døde ikke av dolkestøt slik Julius Caesar hadde gjort, men stille og rolig i sin egen seng. Det var et lysende eksempel for alle borgere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar