tirsdag 24. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Tjuefjerde desember

I hele den vestlige verden har vi bygget vår tidsregning etter Jesu fødsel. Men ble han født i desember, og i hvilket år så han dagens lys? Og skrev keiser Augustus "hele verden" inn i mantall? Ifølge Lukasevangeliets forfatter ble Jesus født da keiser Augustus besluttet at "hele verden skulle innskrives i mantall:

"Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted."(Lukas 2: 1-20)Bysantinsk kopi av Lukasevangeliet fra 1020 (Foto: via)


Men var det virkelig det som skjedde?  Ifølge Lukasevangeliet skal fødselen ha skjedd da Publius Sulpicius Kvirinius var stattholder i Syria. Men andre kilder sier at Kvirinius tiltrådte sitt embete først i 6 e.Kr. Han var den første romerske guvernøren med direkte ansvar for administreringen av Judea og Samaria. Historieskriveren Josefus forteller at Kvirinius gjennomførte en folketelling i Judea, men det er ingen enighet om når dette fant sted, bare at det må ha skjedd etter år 6 e.Kr. Ingen andre kilder nevner noen verdensomspennende innskrivning i mantall under Augustus. Men folketellinger spilte en viktig rolle i Romerriket, som grunnlag for både beskatning og militære utskrivninger. Vanligvis regnet man bare antall voksne menn. Derfor er det ikke godt å si hvor mange som egentlig bodde i Romerriket på denne tiden, men man regner som regel med at det var omtrent 60 millioner.  Mosaikk i Santa Maria in Trastevere(Foto: via)Ifølge Matteusevangeliets forfatter var det Herodes den store, som var konge i Judea den gang Jesus ble født:

"Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte "Hvor er jødenes konge som nå er født?"(Matteus 2:1)


Men Herodes døde brått allerede i år 4 f.Kr. Ifølge Matteus 2:16 skal Herodes ha massakrert guttebarn under to år i Betlehem og omegn fordi han ønsket å drepe Jesus. Det er uenighet om denne massakren fant sted. Uansett, Herodes hadde vært død i mange år da Kvirinius ble guvernør av Syria i år 6.e.Kr og dermed vil de aller fleste mene at Jesus ikke kan ha blitt født i år null. De fleste religionshistorikere mener at Lukas tar feil når han refererer til Kvirinius og at Jesus faktisk kom til verden under Herodes - i praksis senest år 4 f.Kr, da man sier at Herodes døde. Altså, at Jesus ble født før han ble født og minst ti år før den store folketellingen til Kvirinius. Hva som skjedde hvor og når blir nok et evig uløst mysterium, men det vi kan være helt sikre på er at: Det skjedde i de dager da keiser Augustus regjerte...... eller kan vi det?
Keiser Augustus (Foto: via)

Med dette ønsker Mitt Roma alle leserne en lang, fredelig og deilig jul. Takk til alle for entusiasme, hyggelige tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk, både på e-post og på Mitt Romas facebookside. Buon natale!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar