lørdag 6. desember 2014

Mitt Romas Julekalender

Sjette desember

Synet av denne falne storheten – Forum Romanum – begeistret romantikerne på 1700- og 1800-tallet. Både Goethe og de nordiske kunstnerne lot seg henrykke av ruinene. Da de kom til Forum opplevde de fleste at de befant seg så å si midt i historien: ”her er det vældige Verdensminde, mod hvilket vor egen lille Livsskjæbne blegner og bliver til Intet”, skrev Lorentz Dietrichson da han kom hit. Selv om det var på Forum Romanum de helligste og eldste statsbygningene lå i antikken, ble de raskt glemt. Allerede i middelalderen var hele området overgrodd og ble kalt for Campo Vaccino (kumarken). På 1800-tallet var Forum dels en litt sumpaktig beitemark, dels tett bebygd med små skur, verksteder og beskjedne bolighus. Her så man ut på husdyr på beite og tøy til tørk og det var nok ikke helt lett å få øye på storheten!


Forum Romanum - Campo Vaccino 1844 (Foto:via)


Forum Romanum

Over vinden
har vi ingen makt.
Store sten
er knoklene efter gammel urett
eller rett
i alle fall efter systemer
renpillet av de svarte ravnene
vi kaller for tiden.
En halvguds ansikt smiler
fordi han er av sten
og blind.
Murer er makt
Men hva annet – sier guden –
kan holde menneskene sammen
når vi er sultne alle
og det snart er natt.

(Rolf Jacobsen)


Forum Romanum - Campo Vaccino, tegnet av G.B. Piranesi i ca.1750 (Foto:via)


Kilder
Minner fra Den evige stad. Skandinavers reiser til Roma 1850-1900, av Anne Eriksen, 1997
Dikt lest av Anne Berit Skeie i Roma, oktober 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar