tirsdag 8. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Åttende desember

I dag begynner et ekstraordinært Hellig år i Den katolske kirke. Pave Frans åpner dette ekstraordinære jubelåret for barmhjertighet – Il Giubileo della Misericordia – ved å åpne Peterskirkens Hellige bronsedør Porta Santa. Pave Frans har sagt at han ønsker at Kirken i dette kommende året skal leve i lys av Jesu ord i Lukasevangeliet ”Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig” (Luk 6:36). Samtidig oppfordrer han til valfart til Roma og andre valfartssteder. Det Hellige året skal være ”en nådens tid for kirken og hjelpe til med å styrke de troendes vitnesbyrd og gjøre dem mer virkningsfulle” heter det i bullen fra pave Frans.


Pave Frans annonserer at det ekstraordinære Hellige året skal starte den 8. desember (Foto:via)

Tradisjonelt feires hellige år hvert 25. år og det siste ordinære Hellige år var i år 2000, som feiret at det var 2000 år siden Jesus ble født. Det forestående hellige året er det tredje ekstraordinære siden pave Bonifatus VIII innførte feiringen i år 1300. Sist var det i 1933 i anledning at det var 1900 år siden Kristi død og korsfestelse og i 1953 for å markere at det var 1950 år siden samme begivenhet.

Tradisjonen med jubileumsår er eldre enn kristendommen selv. Røttene går tilbake til Mosebøkene hvor det står skrevet at hvert 50. år ville bli et hellig år for det jødiske folk. Åkrene vil stå fulle av grøde selv om de ikke er sådd, jorden tilfaller dens opprinnelige eier, slaver blir frigitt og gjeld forfaller. Feiringen av jubileumsåret ble ifølge legendene innviet ved at lederne for det jødiske folk, trolig presteskapet, blåste på et instrument formet som et horn fra en vær, som på hebraisk heter jobhel, herav ordene jubileum og jubel!Den gjenmurte baksiden av Den hellige dør (Foto:via)


Ritualet rundt Den hellige dør er av nyere dato. Første gang døren ble åpnet var i år 1500, da åpnet pave Alexander VI Den hellige dør i Romas fire viktigste basilikaer: Peterskirken, Santa Maria Maggiore, St Giovanni in Laterano og San Paolo fuori le mura. Skikken er at paven banker tre ganger på den tilmurte døren med en sølvhammer, som symboliserer da Moses slo på klippen og fikk vannet til å renne, så folket hans kunne slukke tørsten (4 Mos 20:11). Vannet symboliserer dåpen og det evige liv og klippen symboliserer Jesus renselse av pilegrimene som går over den hellige dørterskelen. "Jeg er porten. Den som går gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite" (Joh 10:6)


En av de 16 bronseplatene i Den hellige dør laget i 1949, som erstattet de tidligere trepanelene fra 1749, til det Hellige året 1950. Her fremstilles Peter gråtende da det går opp for ham at han har fornektet Jesus tre ganger, og symboliserer at det syndefulle mennesket blir frelst via Guds barnhjertighet. (Foto:via)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar