fredag 11. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Ellevte desember

Den filippinsk katolske menighet i Roma holder til i kirken Santa Pudenziana, som ligger noen meter under dagens gatenivå. Hele 24 trappetrinn må gås ned for å komme inn i denne beskjedne lille kirken bygget over et termeanlegg fra keiser Hadrians tid (keiser fra 117-138). På tross av at kirken huser Romas eldste apsisutsmykning fra ca år 400, er kanskje ikke dette den kirken man drar til Roma for å se.Apsismosaikken i Santa Pudenziana (Foto:via)

Mosaikken er også dessverre sterkt beskåret og kraftig restaurert, men den fyller hele kirkerommet og har mange motiv føyd sammen i en uendelig rekke av kombinasjonsmuligheter. I midten sitter Kristus med gullglorie fremstilt som ”allhersker” på sin juvelbelagte tronstol, som like gjerne kunne ha vært keiserens. Et av mange eksempler på at keiserkulten ble forvandlet til Kristus-kult, ved at elementer ble overført fra det gamle til det nye. Han er omgitt av de tolv apostlene, men dessverre er ikke alle med, fordi en og en kvart apostel i hver ende ble skåret vekk under en restaurering på 1500-tallet! 


Santa Pudenziana kroner Peter (Foto:via)

Men, ser vi nærmere etter finnes det flere interessante rester av apostelen Peters historie i denne kirken. I mosaikken er Peter fremstillt sittende til høyre for Kristus og Paulus til venstre, de blir kronet av to kvinner som kan være søstrene Pudenziana og Prassede. Søstrene ble begget helgenkåret og det ble bygget to kirker til ære for dem. Dagens kirke Santa Pudenziana, ligger der huset til senator Cornelius Pudens lå, far eller bestefar til søstrene. Kanskje er dette Romas eldste kristne gudshus, titulus PudentianaeI dette huset møttes angivelig de kristne, man mener at Peter var innlosjert her i huset til Pudens da han bodde og forkynte i Roma. Familien Pudens var de første som konverterte og ble døpt av Peter.

Som bevis brukes gjerne Paulus’ andre brev til Timoteus, fordi apostelen Paulus hilser til Timoteus fra menigheten i Roma og han inkluderer en hilsen fra alle de som er fremtredene i den romerske menigheten. Blant annet fra Linius (etterfølgeren til Peter i Roma) og fra Pudens som stilte sitt hus til disposijon for apostlene: ”Skynd deg å komme før vinteren! Evbolos, Pudens, Linus, Klaudia og alle våre søsken hilser deg” (2 Tim 4:21).Jesus overrekker Peter nøklene av Giacomo della Porta 1594 i St Peters kapell i Santa Pudenziana (Foto:via)

Her må jeg innrømme at legendene ikke er helt enig med seg selv: Antakelig er det flere Pudens, en far og en sønn, senatoren som er gift med Pricilla og sønnen St. Pudens. Uansett, kirken over huset til familien Pudens ble hetende Ecclesia Pudentiana, og ble brukt som pavenes hovedsete, helt til Laterankirken med et tilhørende pavepalass ble bygget av Konstantin i 313-324. Da innfører Konstantin religionsfrihet i hele Romerriket og begynner byggingen av en rekke kirker i utkanten av Romas sentrum. 


Ifølge legendetradisjonen skal senator Pudens også ha gitt Peter tillatelse til å bruke sin senatorstol til liturgiske seremonier. Denne gamle trestolen har selvsagt også en lang historie. Så mer om cathedra Petri i morgen!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar