lørdag 12. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tolvte desember

Under vinduet i Peterskirkens apsis svever det en enorm bronsestol laget av multikunstneren Gian Lorenzo Bernini.  Stolen til Peter – cathedra Petri – er tom, og over bæres en pavekrone av to engler som også holder Peters nøkler. Motivet i relieffet i tronstolen er fra Johannesevangeliet, der Jesus sier til Peter: ”Vokt mine får”. Den gylne bronsestolen blir båret av fire kirkefedre to fra øst og to fra vest: Augustin, Ambrosius, Athanasius og Johannes Chrystomos, som representerer teologien. Den hvite duen som svever over i en glorie av lys er Den hellige ånd. Den hellige stol – santa sede – er på en måte en hyllest til pavens autoritet og de tradisjoner som er knyttet til paveembete.


Cathedra Petri av Bernini 1647-1653

Inne i Berninis gylne bronsestol oppbevares det som sies å være trestolen Peter satt på ved kristne sammenkomster i Pudens’ hus. Men igjen, det viser seg at trestolen nok stammer fra 800-tallet, gitt som gave til paven. Uansett, symbolverdien er der for katolikkene.

Cathedra Petri fra 800-tallet (Foto:via)


Festdagen for Peters stol feires den 22. Februar hvert år og ifølge Legenda Aurea, skrevet på 1200-tallet, ble denne dagen først kalt Den hellige Peters festmåltid. Fordi fra gammelt av var dette en romersk festuke kalt parentalia som ble avsluttet den 22. februar. Det var en:

 skikk blant hedningene å holde festmåltid ved forfedrenes graver hvert år på en bestemt dag i februar. Om natten kom demoner og spiste maten. Men selv trodde de at de ble hjemsøkt av de avdødes ånder som flakket omkring blant gravene … det var vanskelig for de kristne å utrydde denne skikken med festmåltider, og da kirkelærerne ønsket å utrydde den fullstendig og prøvde å gjøre det, innstiftet de isteden festen for den hellige Peters stol, både for hans stol i Roma og for den i Antokia, og det var nettopp på den dagen da den hedenske festen ble feiret.
(Legende Aurea av Jacobus de Vorgine s.147)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar