søndag 6. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Sjette desember

Da Peter flykter fra Jerusalem drar han på misjonsreiser til blant annet Antiokia. Her hadde det dannet seg en menighet av hedningkristne dvs. kristne som ikke hadde jødisk bakgrunn. De snakket gresk og brukte den greske oversettelsen Khristòs, for den hebraiske betegnelsen Messias (den salvede). Det var også her de første gang ble kalt kristne, khristianoi. I følge det apokryfe skriftet Peters gjerninger kommer Peter tilslutt til Roma for å avsløre trollmannen og kjetteren Simon Magus. Det fortelles om hans dramatiske konfrontasjon med Simon på Forum Romanum.


Peters konfrontasjon med Simon Magus av Avanzino Nucci, 1620 (Foto:via)


Det er karakteristisk for mange av de apokryfe skriftene at de finnes i ulike versjoner. Apokryf  kommer fra gresk og betyr "bortgjemt" og brukes gjerne om skrifter som på en eller annen måte befinner seg et grenseland til de kanoniske, retningsgivende skriftene. De apokryfe skriftene ble betraktet som ”levende” overleveringer, der man kunne føye til, trekke fra eller dikte videre: som for eksempel tekstene om Peter. De ble videreført og utviklet i en muntlig tradisjon, som var viktig, fordi de færreste kunne lese. Tekstene ble formidlet ved høytlesning under gudstjeneste eller som bruk til oppbyggelse, underholdning og dannelse i private hjem.

Trollmannen Simon Magus er en sentral figur i fortellingen om Peter i Roma. Peter blir drevet til fortvilelse over Simons kunster som trollmann. Like fullt er Simon falsk og ond – en slags inkarnert djevel. Simon avsløres som en jukser, han helbreder syke, men bare for en kort stund og de han helbreder blir like syke igjen etterpå. Da Simon blir mistrodd av de kristne, vil han bevise at han kan fly opp til Herren. Det samler seg en stor skare på Via Sacra på Forum Romanum, for å se Simon fly. Peter kommer dit også og får øye på ham høyt oppe i luften. Da kneler Peter og roper til Herren:

”Hvis du lar ham gjøre det han forsøker på, vil alle som tror på deg, falle fra, og alle tegn du har latt meg utføre, vil være falske. Skynd deg derfor, Herre: åpenbar din nåde og gjør din kraft synlig, for alle gir akt på meg nå” dermed gikk Simon i bakken og brakk leggen på tre steder. Da kastet alle de troende stein etter ham og priste Herren.” (Peters gjerninger kap 32)


Avtrykket av Peters knær i kirken S Francesca Romana 


Den dag i dag finnes det spor av Peters kneskåler i stenen der han angivelig skal ha knelt i bønn, i kirken Santa Francesca Romana. Kirken er bygget inn i det antikke tempelet for Venus og Roma, som ble bygget av Hadrian i 121 for å hedre gudinnen Venus.

Santa Francesca Romana på Forum Romanum (Foto: via)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar