lørdag 5. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Femte desember

Ja da, hun sender den ene av Peters lenker til Roma! Fordi der bor datteren Licina Eudoxia som er gift med den vestromerske keiser Valentin III (425-55). Men keiserinnen gir relikvien videre som en gave til pave Leo I,  og han bygger en kirke for å huse den dyrebare relikvien, dagens San Pietro in VincoliSt Peter i lenker – på colle Oppio på Esquilinhøyden. 

Peter lenker i San Pietro in Vincoli (Foto:via)

I dagens kirke kan vi beundre Peters lenker som oppbevares i et vakkert renessanseskrin i et glassmonter foran høyalteret. Lenkene er det store målet for pilegrimer som besøker kirken.

Da pave Leo I fikk oppført kirken ble den antakelig bygget på ruinene av flere privathus fra keisertiden. Opprinnelig var kirken en av byens mange tituluskirker, private hjem brukt til kirkelige sammenkomster da de kristne ble forfulgt av myndighetene. Da det senere ble bygget kirke over, fikk den bære huseierens navn/tittel, til minne om en fortid da kirken ennå ikke hadde en offentlig fasade. Antakelig het denne kirken titulus Eudoxiae eller Basilica Eudoxiana, og var en av Romas tidlige sognekirker.

Legenden forteller at da den ene lenken fra Peters fengselsopphold i Jerusalem kom til Roma, smeltet den på mirakuløst vis sammen med den andre lenken fra Peters fengselsopphold i statsfengselet Tullianum eller Carcer Mamertinus - det mamertinske fengsel - ved Kapitol (denne historien kommer jeg tilbake til senere i desember).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar