fredag 4. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Fjerde desember

Etter at Peter svikter ved å sovne i Gesemanehagen, fornekter Jesus tre ganger og stikker av fra det hele, får han fornyet tillitt etter Jesu oppstandelse. Han er den første av apostlene som Jesus viser seg for, hvis vi ikke regner Maria Magdalena da, kvinner hadde ikke særlig troverdighet som sannhetsvitner den gangen! Uansett, Jesus gjentar nå Peters ansvar og oppgave ”Fø lammene mine ... vær gjeter for sauene mine ... Fø sauene mine!” (Joh. 21:15-19). Peter blir dermed leder for den kristne menigheten i Jerusalem, der han bestemmer at den tomme plassen etter Judas skal fylles, han tillater også at den første hedningen (dvs. en ikke-jøde, en ikke-omskåret) - Kornelius - blir døpt (Apg.10) og han leder det første apostelkonsil i Jerusalem.

På denne tiden var Herodes Agrippa I (33-44) konge i Jerusalem. Han blir sterkt mislikt av jødene fordi han er en fremmed (oppvokst ved hoffet til keiser Tiberius i Roma). Han får apostelen Jakob den eldre halshugget med sverd rett før påske i år 44 (Apg.12: 1-2), antakelig for å tekkes de jødiske motstanderne av kristendommen. Jakob er den første apostelen som led martyrdøden. Herodes arresterer også Peter, og bestemmer at han skal henrettes på påskeaften. En engel viser seg for Peter i fengselet og ber ham følge med. De to lenkene som binder ham faller av og engelen fører ham forbi vakten og frem til en port som åpner seg (Apg.12:4-11). Soldatene som holder vakt i fengselet var så dypt grepet av underet at flere av dem omvender seg og gir lenkene til de kristne i menigheten i Jerusalem, der de blir oppbevart med ærefrykt.


St. Peters frigøring av Rafael (Foto: via)


I Vatikanmusets Stanza d’Eliodoro kan denne begivenheten beundres i Rafaels freske St Peters frigjøring malt i 1513-14. Antakelig med hjelp av eleven Giulio RomanoRommene i Vatikanets Palazzo Apostolico som Rafael fikk i oppdrag å utsmykke av pave Julius II, er kjent som Stanze de RaffaelloDenne kjente fresken av Rafael er en studie i lys, med naturlig månelys, "himmelsk" lys og "jordisk" lys. Her vises Peters frigivelse i tre episoder. I midten vekkes Peter av engelen som er omgitt av et ”himmelsk” lys. På høyre side følger engelen den ennå søvnige Peter forbi en sovende vakt. På venstre side har en vakt våknet av det uvanlige lyset og peker mot underet som skjer i cellen.

Ifølge legenden ble Peters lenker brakt videre til Konstantinopel av keiserinne Eudokia, hvor hun lot bygge en kirke for dem. Hun beholdt den ene selv, men den andre sendte hun til..... ? 

1 kommentar: