torsdag 3. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tredje desember


Peters opprinnelige navn var Simon. Men Jesus døper ham om til æresnavnet Kefas eller Petros, henholdsvis arameisk og gresk for klippe. Johannes forteller at Jesus kalte ham Klippen ved deres første møte (Joh.1:42) og Matteus forteller at Peter mottok navnet etter at han hadde erklært Jesus for å være Messias.

”Og jeg sier deg: Du er Peter, på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. ” (Matt. 16:18-20)


"Tv es Petrvs" (Foto: Marianne Schibbye Bergesen)

På gullbjelken under Peterskirkens kuppel finner vi begynnelsen av det samme bibelsitatet i sorte 2 meter høye bokstaver:

Tv es Petrvs et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, tibi dabo claves regni caelorvm

Peter blir da også en nøkkelfigur blant apostlene – han er deres talsmann. Sammen med Jakob og Johannes tilhører han den innerste kretsen rundt Jesus.

Bibelsitatet brukes ofte som bevis på at Peter var ”klippen” Jesus skulle bygge sin kirke på og det fikk etter hvert stor betydning som teologisk hovedargument for maktstillingen til Peters stedfortredere i Roma. 


Overrekkelsen av nøklene av Pietro Perugino 1481/82 i Det sikstinske kapell (Foto: via)


I Peruginos freske, på veggen i Det sikstinske kapell, kneler Peter foran Jesus og tar i mot nøklene - symbolet for kirkens makt – mens han holder hånden opp mot hjertet som tegn på løftet han avlegger. Ved siden av hovedpersonene står resten av apostlene i antikke kjortler, inkludert Judas (femte figur til venstre for Jesus). Men også noen av skikkelsene er fra Peruginos samtid. Mannen lengst til høyre, han som bærer en tom ramme, antas å være et portrett av arkitekten for Det sikstinske kapell, Giovannino de’Dolci. Den fjerde figuren fra høyre kant skal være et selvportrett av kunstneren.

2 kommentarer: