søndag 20. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tjuende desember

Romerske legender er vidunderlig inkonsekvente så et rimelig svar på hvor Peter led martyrdøden kan bare den katolske kirke oppdrive og det er - der Peterskirken ligger - selvsagt, hvor ellers? I en grav i nekropolis under Peterskirken, hviler Peters levninger, 20 meter under alteret. Her skal det ha blitt reist en andaktsnisje over det man mente var Peters grav i det første århundre e. Kr.


Gravgaten under Peterkirken (Foto:via)

Da det ble igangsatt gravearbeider under Peterskirken den 29. juni 1626, fordi det skulle lages et fundament for Berninis bronsebaldakin, ble det oppdaget en del antikke sarkofager, der man mente graven til Peter lå. Det viste seg at man hadde gravd seg ned til en hedensk gravplass. Spesiell oppsikt vakte en sarkofag med et relieff på lokket som viste en mann liggende på en sofa med et beger i hånden. På kistens forside stod et epigram der den avdøde, Flavius Agricola bekjente seg til Epikurs lære. Agricolas ukristelige vers forskrekket kirkens menn så mye at man i 1626 ikke så annen utvei enn å forbigå hele sarkofagen i stillhet. Funnet hadde satt en så stor støkk i samtiden, at utgravningene raskt ble avsluttet. Riktignok var man jo ganske nysgjerrig på hva som kunne befinne seg under Peterskirken, men det var en større redsel for hva man eventuelt kunne finne, som kanskje slett ikke ville bygge opp under den vedtatte Peter-tradisjonen rundt kirkebyggets fortid.

Det de hadde funnet var veien som i antikken førte fra Tiberen og opp til Vatikanhøyden, nåtidens Via della Conciliazione opp til Petersplassen. På venstre side lå Neros sirkus, og på høyre side, langs denne veien lå det gravplasser. Det var rike romerske borgeres forseggjorte gravsteiner fra det andre århundre e.Kr de hadde funnet mange meter under kirkebygget.

Det gikk mange år før Kirken våget seg på en ny utgravning. Pave Pius XI ønsket å bli gravlagt så nær Peters grav som mulig, så i 1939 igangsatte etterfølgeren, pave Pius XII, en utgravning langs sørveggen av Vatikan-krypten for å skaffe plass til sin forgjengerens kiste. Igjen fant man den hedenske gravplassen, men denne gang sørget paven for at utgravningene pågikk i hemmelighet.


Peters grav ved den "røde veggen" under Peterskirkens høyalter (Foto: via)


Gravgaten under Peterskirken – nekropolis – rommer både kristne og hedenske graver, her er det små mausoléer i murstein på rad og rekke, og i det innerste rommet ligger Peters grav, riktignok i en sidevegg ("den røde veggen") inntil det opprinnelige monumentet, men ifølge kirken like fullt Peters levninger For å se Peters grav under Peterskirken kan du kontakte Scavi for å få en omvisning eller du kan ta en virtuell tur eller du kan lese Vatikanets utredning om saker se her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar