lørdag 19. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Nittende desember

Den mest kjente legenden om Peters martyrium er at han ble korsfestet med hodet ned. I Peters Gjerninger, sier Peter til de som skal henge ham opp, at han vil bli korsfestet med hodet ned, for på den måten å vise respekt for Jesus. Dette skal ha skjedd i Neros sirkus, som lå i keiserfamiliens hager i Vatikanet, der Peterskirken ligger i dag. Byens store sirkus, Circus Maximus, var blitt ødelagt av den store bybrannen i 64.  Og dette var antakelig grunnen til at Nero benyttet sitt private sirkus i keiserfamiliens hager til henrettelser av kristne. Mange beskyldte Nero for å stå bak brannkatastrofen og biografiforfatteren Svetonius (ca. 67-140) skriver at keiseren ville ha æren for å grunnlegge en ny hovedstad og krone den med sitt eget navn. Disse anklagene hadde stor sprengkraft, derfor ble de kristne passende syndebukker for Nero. Dermed antas det at også apostelen Peter ble offer for denne forfølgelsen.

Crocifissione di san Pietro av Caravaggio 1601 (Foto:via)


Historikeren Tacitus skrev i ca 115 at de kristne var forhatt på grunn av at de tilhørte en ny ”overtro” – superstitio – og dermed hadde de ingen krav på beskyttelse, de ble ” kledd i dyrehuder og revet i stykker av hunder. Andre ble korsfestet eller, når dagen var slutt, satt fyr på og brent til belysning om natten. Nero hadde åpnet sine hager for dette skuespillet og holdt sirkusleker, hvor han kledd som en vognstyrer blandet seg med folket eller selv kjørte vogn” (Tacitus, Årbøkene 15, 44, 2-5). Denne første forfølgelsen av kristne var en enkeltstående hendelse og rammet kun de kristne i Roma. Det gikk lang tid før noe tilsvarende skjedde igjen. 

I Cerasi-kapellet i kirken Santa Maria del Popolo henger Caravaggios berømte bilde som viser Peters korsfestelseFaktisk var det nettopp her under denne kirken man mener Neros grav skal ha vært. Under et tre, der kirken ligger i dag. Den beryktede keiserens gjenferd skal ha hjemsøkt området og man mente at hekser oppsøkte stedet for å hente kraft fra den onde keiseren til sine svartekunster. På begynnelsen av 1100-tallet fikk pave Paschalis II hugget treet og satt opp et lite Maria-kapell for å skremme vekk overtroen. Dagens kirke er bygget over dette Maria kapellet.

En interessant britisk dokumentarserie om kristendommen, som gikk fra å være en liten forfulgt minoritet til å bli den offisielle religionen i hele Romerriket, har gått i tre deler på Nrk 2 de siste dagene: 

Jesus, kristendommens hærfører, se her
NB: tilgjengelig på Nrk 2 bare de neste 12 dagene!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar