fredag 9. desember 2016

Mitt Romas julekalender

Niende desember

Regia, kongens bolig, ligger rett bak Caesars tempel på Forum Romanum. Ruinen er knapt synlig, bare en trekantformet struktur kan ses i dag. Det har lenge vært diskutert om dette var en kongebolig, fordi ifølge legenden var det her Romas andre konge Numa Pompilius bodde på 700-tallet f.Kr. Han var også den første pontifex maximus, statsreligionens overhode. Bygningen var også tilknyttet ritene rundt Vesta-kulten som lå rett ved.Regia (Foto:via)


Antakelig ble bygget brukt som et offisielt hovedkvarter, og ikke bolig, for rex sacrorum, kongen for romernes religiøse ritualer. En funksjon nedarvet fra kongetiden, der presten opererte som en slags konge innenfor det rituelle. Kildene forteller at Regia hadde tre rom, det største var viet til Marskulten. Han var både gud for jordbruk og for krig. Her oppbevarte man også hans hellige skjold, og de hellige spydene.


Regia (Foto:via)

I det andre rommet var helligdommen for Ops Consiva, innhøstningens gudinne, som ble feiret 25. August hvert år til ære for lagringen av kornet. Mellom disse to hellige rommene var det en vestibyle som var åpen ut mot et gårdsrom med stedets to hellige laurbærtrær.

I tillegg var det her man oppbevarte kalenderen – fasti – dette var tavler med innskrifter der alle årets viktige hendelser var oppført. Romernes arkiver, samt listene som inneholdt årets konsuler og andre embedsmenn ble også oppbevart i Regia.

Fasti antiates maiores (Foto:via)


Under Regia har arkeologene funnet rester av jernalderhytter av samme type som de som er funnet på Palatinhøyden fra 700-tallet f.Kr. Oppå disse gamle strukturene ble det bygget tre forskjellige kongeboliger. Den siste strukturen kan med sikkerhet dateres til 36 f.Kr. Historieskriveren Dio Cassius skriver at konsul Domitius Calvinus feiret triumf for sine seiere i Spania og med størstedelen av gullet han fikk startet han gjenoppbyggingen av Regia dette året. Regias opprinnelige planløsning ble beholdt og alt ble bygget i marmor fra Carrara. Da keiser Augustus overtok stillingen som pontifex maximus noen år senere, flytter han til Palatinhøyden, og dermed opphørte Regia å fungere som pontifex’ hovedkvarter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar