lørdag 10. desember 2016

Mitt Romas julekalender

Tiende desember

Julius Caesars tempel var det første som var viet til et jordisk menneske på Forum Romanum. Den guddommelige Julius – Divius Julius – var den første historiske romer som offisielt ble guddommeliggjort, bestemt av senatet i 42 f.Kr. Dette ble normen for senere keisere, som alle ble guddommeliggjort etter sin død.Tempelet til den hellige Caesar (Foto:via)

Den 15. Mars 44 f.Kr. ble en av Romerrikets mest kjente skikkelser myrdet. Da Marcus Antonius leste opp Julius Caesars testament ved likbålet hans på Forum Romanum fremgikk det at Caesar etterlot sin rikdom til byens befolkning. Folk skjønte nå at han ikke hadde hatt til hensikt å etablere et kongelig dynasti, og stemningen snudde. Flere av husene til attentatmennene ble satt i brann og mange av dem måtte flykte. Innen to år var alle døde, mens Julius Caesar ble erklært guddommelig. Tempelet som ble satt opp på Forum Romanum til hans ære var på det stedet Caesar ble kremert. Halvsirkelen i sokkelen markerer stedet der liket hans ble brent.

Dagens tempelruin midt på Forum Romanum (Foto:via)


Mitt Roma har flere ganger skrevet om Julius Caesar:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar