søndag 11. desember 2016

Mitt Romas julekalender

Ellevte desember

Milliarium Aureum ”den gylne milestein”, ble satt opp av keiser Augustus i 20 f. Kr. da han overtok oppsynet og vedlikeholdet av romernes offentlige veier og i tillegg ansatte curatores viarum. Marmorsøylen sto antakelig mellom Rostra og Saturntempelet, men eksakt posisjon vet man ikke. Kanskje sto den som en symmetrisk akse til Umbilicus Urbis. Fragmentene av søylen kan i dag ses ved Saturntempelet på Forum Romanum.

Milliarium Aureum (Foto:via)


Marmorsøylen skulle understreke kontrasten mellom Roma, imperiets sentrum, og andre byer i periferien. Samtidig indikerte den avstanden fra Roma til de viktigste byene i imperiet. Avstandene til de andre byene var risset inn med forgylte bronsebokstaver. Dette skulle symbolisere et startpunkt for det romerske veisystemet, med hovedveiene som gikk ut fra Roma: Via Appia, via Salaria, via Cassia, via Flamina og via Aurelia.


Romerske veier i Italia (Foto:via)


Vi bruker fortsatt ”mil” som en måleenhet og ”milestein” som betegnelse på steiner som markerer hvor langt det er igjen til neste grense. Romerne la veiene snorrett gjennom landskapet, de skydde ingen hindringer og forserte myrer, elver og fjell. Avstanden til Roma ble markert med milepæler, spredt utover hele det romerske imperiet. Distansen på en romersk mil  var 1000 passus som er ca. 1,482 meter eller – mille passum – tusen skritt som de romerske legionærene marsjerte. Antakelig har denne merkingen hatt med soldatenes hvile og økter å gjøre. Milepælene kunne også angi hvem som hadde ansvaret for vedlikeholdet av strekningen, og det fantes informasjon langs veien om hvilesteder og skysstasjoner. Og det aller viktigste de fleste av disse milesteinene viste også avstanden til hele verdens sentrum –  Roma –  !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar