fredag 6. januar 2012

Helligetrekongersdag.....

Trettendedagjul, Epiphania , Twelfth Night!Epifanidagen 6. Januar er det Kristi åpenbaringsdag som feires av den katolske kirke. I dag holder paven messe i Peterskirken med utgangspunkt i Matteus 2.1 ff - den delen av evangeliet som handler om de hellige tre konger - der de tilber den nyfødte Jesus i Betlehem. 

Helligetrekonger fra det 12. århundre i Santa Maria Trastevere


I øst-romerriket ble epifanien feiret fra gammelt av som et minne om Jesu dåp og fødsel. Den vestlige kristendommen overtok senere denne festen og tolket den som Helligetrekongersdag. Men på 300-tallet ble 25. desember isteden utpekt som Jesu fødselsdag. Det er usikkert hvorfor denne dagen ble pekt ut, noen mener at det var den hedenske "solens fødselsdag" og derfor overtok man denne dagen, men med nytt innhold. Andre mener at man regnet seg frem til denne dagen, ved å anta at Jesus var unnfanget på samme dag som han ble korsfestet - den 25. mars - og dermed ble fødselsdagen ni måneder senere. Uansett 6. januar er smeltet sammen til en dag man feirer både Kristi åpenbaring, hans dåp i Jordan tredve år senere og hans første under (vann til vin), bryllupet i Kana (Joh 2.1).   


Norsk billedteppe av Helligetrekonger og Tilbedelsen, antagelig fra Gudbrandsdalen


Helligetrekonger motivet hadde også en sentral plass i norsk kunst og kan knyttes til epifania feiringen. På denne dagen hadde man i katolsk tid i Norge prosesjoner med stjernemenn, hellige konger og da tentes de tre-armete Helligetrekongers lys. En skikk som holdt seg levende lenge etter reformasjonen. Jeg nevnte at Danmark-Norge hoppet over dagene mellom 18. februar og 1. mars i år 1700, for å komme ajour ved overgangen til den Gregorianske kalender. Denne forbigåelsen av dagene falt ikke i god jord hos vanlige folk i Norge. Ifølge Tor Åge Bringsværd var skepsisen blandt tradisjonstro bønder stor, "de mente man hadde jukset med kalenderen og at julen dermed var havnet på feil sted. I deres øyne ble helgen rundt Helligetrekongersdag til "Den gamle juledagen" - og den ble feiret med drikkelag og fest" (se kilde her). Men i 1770 ble det bestemt i en kongelig kirkereform at 6. januar ikke lenger skulle gjelde som helligdag, enkelte mener at for mye festing var årsaken. Dermed har denne dagen etterhvert forsvunnet som høytidsdag her i nord. Men i Italia og i mange katolske land er denne dagen en like stor høytidsdag som 1. juledag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar