søndag 19. februar 2012

Karneval i Roma


Et 10 dagers karneval feires i Roma i disse dager med opptog, hesteshow og teater. I romersk katolske land er karnevalet en folkelig festtradisjon før fastetiden i februar. Fastetiden innledes onsdag (askeonsdag) den syvende uken før 1. påskedag og varer i 40 dager (teller ikke søndager). Fasten er for å minne om menneskets dødlighet og Jesu 40 dagers faste i ørkenen. I år er askeonsdag den 22. februar. Karnevalsopptog på Piazza del Popolo (Foto via)

Før år 153. f.Kr var februar den siste måneden i året og var en måned som var viet til å hedre døde slektninger. Februar er utledet av februa som betyr renselse. En av de eldste romerske folkelige festene vi har kjennskap til er lupercaliaDen ble antakelig feiret mellom den 13. og 15. februar og var opprinnelig et ritual for å jage bort ulvene (lupi). Midten av februar var tiden for å slippe sauer og kveg ut på beite. Utvalgte unge menn fra gamle romerske adelsfamilier eller fra embedsmennsfamilier ofret geiter til gudene og løp deretter rundt på Palatinhøyden kun ikledd  geiteskinn for å skremme ulvene unna. De hadde også med seg pisker av geitehud som de pisket alle kvinner som kom i deres vei. Man trodde at dette gav fruktbarhet til kvinnene og at de ufruktbare som ble berørt av denne hellige jakten fikk kastet av seg sin sterile forbannelse. Mange har assosiert denne fruktbarhetsfesten med nåtidens  Valentinsdag.   

Foto via


Her hos oss er det fastelavnssøndag med fastelavnsboller som er en avart av fetetirsdag, den siste dagen vi kan spise fet mat før den lange fasten på 40 dager, og en avslutning på karnevalets mange lettsindigheter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar