torsdag 5. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Femte desember


Triumvirene vedtok og opphevet lover etter eget forgottbefinnende, uten å rådføre seg med senatet eller det romerske folk. Unntakstillstanden ble utvidet til også å omfatte selve Romas hellige grunn, dette var i praksis slutten på det fire hundre år gamle romerske frihetsbegrepet. Nådestøtet mot republikken kom da de gjeninnførte lister over bannlyste i Roma. Grunnen var at triumviratet måtte brødfø over seksti legioner og hadde et desperat behov for penger, dermed ble rike belønnet med døden. 

 
Cicero (Foto: via)


Noen ble myrdet for å fjerne potensielle motstandere av det nye regimet, mens andre ble offer for personlig fiendskap og feider. Antonius, Lepidus og Octavian måtte alle ofre en mann de ellers ville ha følt seg forpliktet til å redde: Antonius sin onkel, Lepidus sin bror og Octavian måtte ofre Cicero, mannen han en gang hadde kalt "far". Republikken var avskaffet og kommissærer kunne konfiskere privat eiendom, bønder ble fordrevet fra eiendommen sin og Italia ble et lovløst land - igjen i hungersnød.Denarius fra 32 f.Kr, Kleopatra på den ene siden og Marcus Antonius på den andre (Foto: via)Triumvirene prøvde å dele ansvaret for imperiet mellom seg, men etterhvert falt triumviratet fra hverandre, fordi de tre hadde motstridende og konkurrerende ambisjoner. Lepidus ble drevet i landflyktighet. Octavian hadde base i Roma og arbeidet for å styrke romerske tradisjoner. Antonius etablerte seg i Egypt, og hadde slått seg sammen med Kleopatra - arving til ptolemeernes kongerike. Antonius' partnerskap med Kleopatra, ble formalisert da han skilte seg fra Octavia (Octavians søster), dette ble oppfattet av romerne som et svik mot republikkens prinsipper og verdier.Chiostro del Bramante vises en Kleopatra-utstilling frem til februar 2014. 
Her Elisabeth Taylor som Kleopatra (Foto: via)

I Roma ble det en lett oppgave for Octavian å fremstille Antonius som en dekadent orientalsk hersker, mens Octavian selv tok på seg rollen som forsvarer av romernes stolte tradisjoner. Da det endelige oppgjøret kom i 31 f.Kr., hadde Ovtavian store deler av det politiske miljøet i Roma i ryggen. Octavians styrker under komado av Marcus Vipsanius Agrippa seiret ved Actium. Antonius og Kleopatra flyktet og begikk senere selvmord (nyere forskning mener at Kleopatra ikke døde av et slangebitt). Octavian stod nå igjen som enehersker over det romerske imperiet på samme måte som Julius Caesar hadde gjort femten år tidligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar