fredag 6. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Sjette desember

Da borgerkrigen tok slutt etter seieren ved Actium i 31. f.Kr. gjenopprettet Octavian den ytre fasaden av den romerske republikk, der regjeringsmakten lå i det romerske senatet. Octavian stod overfor den samme utfordringen som tidligere hadde knekket Julius Caesar. Senatet hadde nemlig bevart en ideologi om at staten burde styres av en fri og uavhengig elite som konkurrerte om offentlige embeter. 


En rekonstruksjon av Curia Julia slik den antakelig så ut frem til 283 e.Kr. (Foto: via)


Den romerske eliten drømte om at republikken skulle gjenoppstå, Octavian løste dette problemet med en politisk genistrek. Han utmanøvrerte sine motstandere ved å la dem få det slik de ville. I løpet av årene 28 og 27 f.Kr. gjenopprettet Octavian det republikanske politiske systemet. Han oppgav sin eneveldige makt og overlot staten i folkets og senatets hender. Det vil si at de tradisjonelle embetene skulle fungere igjen, borgerne skulle kalle sammen til valg og avstemninger, og senatet skulle igjen være sentrum for det politiske liv. Resultatet var Res Publica Restituta - "den gjeninnførte romerske republikk". Curia Julia (Foto: via)


Octavian overgav den formelle makten til de gamle republikanske institusjonenn, men i stedet for å trekke seg tilbake fra det politiske liv beholdt han styringen. Forskjellen nå var at alt ble slik Octavian ville, ifølge ham selv var dette ikke et resultat av tvang eller press, men en naturlig følge av den personlige autoriteten han hadde opparbeidet seg. Slik skapte han et nytt politisk system ved rett og slett å gjenskape det gamle. I begeistringen over at republikken ble gjenopprettet, gav senatet ham ærestittelen Augustus - den ærverdige - og som Imperator Caesar Divi Filius Augustus fortsatte han å lede den romerske staten.Dagens Curia Julia (Foto: via)Curia Julia på Forum Romanum i dag er 31.6 meter høy fra gulv til tak. Senatshuset ble planlagt av Julius Caesar i 44 f.Kr. som en del av hans nye Forum og ferdigstilt av Augustus i 29 f.Kr. Som så mange andre antikke bygg i Roma er senatshuset gjenoppbygd mange ganger etter brann og den nåværende kopien bygger på keiser Diocletians Curia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar