onsdag 4. desember 2013

Mitt Romas julekalender

Fjerde desember

Da Octavian ville hevne drapet på adoptivfaren i 43 f.Kr. blusset borgerkrigen opp igjen og etter en innledende periode med rivalisering, sluttet Octavian seg til den "døde" diktatorens politiske arving Marcus Antonius. Han var en dyktig militær leder i Julius Caesars hæravdelinger under Gallerkrigene. Som soldat ble Octavians skrøpelige fysikk stilt helt i skyggen av hans gigantiske, heroiske nye allierte. Marlon Brando som Marcus Antonius i Shakespeares Julius Caesar (Foto: via )


Det ble fortalt historier om Octavians lite heltemodige innsats under borgerkrigen:

"under et slag i borgerkrigen, ble (Oktavian) borte i to døgn og krøp sammen i frykt i en myr. Han tok til og med av seg rustningen og kvittet seg med hesten sin, kanskje for å unngå å bli oppdaget. Han vendte tilbake til hæren, men først lenge etter at kampene var avgjort. Bak den unge mannens lite skrytende holdning skjulte det seg imidlertid en farlig brodd. Den skrøpelige fysikken til Caesars unge arving røpet ingenting om hans hensynsløse tankegang eller hvor kaldblodig og uanfektet han var når han måtte ty til voldelige metoder.
(fra Romerriket av Simon Baker s. 127)


Marcus Brutus (Foto: via)


Octavian, Marcus Antonius og Marcus Lepidus dannet i oktober 43 f.Kr. Det andre triumvirat, et tremannsveldet, med ansvar for å stabilisere forholdene og rekonstituere republikken. De ble gitt all politisk og militær makt for en femårsperiode (som ble fornyet i fem år til) og triumvirene utøvde prokonsulær makt over hele riket. Sammen gikk Marcus Antonius og Octavian til krig mot Caesars mordere Marcus Brutus og Gaius Cassius. De sendte 28 legioner sjøveien for å møte hærene til Brutus og Cassius, som hadde tatt kontrollen over de østlige provinsene fra Hellas og Makedonia til Syria. Etter to slag ved Filippi i 42 f.Kr. beseiret Octavian og Marcus Antonius Caesars drapsmenn. Da motstanderne var knust var de to mennene blitt herrer i Roma og i imperiet. Men det var bare et tidsspørsmål før de to ble fiender og bekjempet hverandre for å få enekontroll over den romerske verdenen!


Filippi (Foto: via)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar