onsdag 14. desember 2016

Mitt Romas julekalender

Fjortende desember

Den arkeologiske parken som utgjør Forum Romanum i dag ligger omtrent mellom Titusbuen og Septimus Severusbuen. For å få oversikt over Forums ruiner er det lurt med et kart, så her er et oversiktskart over de fleste av monumentene jeg har skrevet om og som jeg skal skrive om utover i desember:

Kart over Forum Romanum (Foto:via)

Første desember – Umbilicus Urbis nr. 11 på kart
Andre desember – Venus Cloacina, til venstre foran Basilica Aemilia
Tredje desember – Forum Romanum
Fjerde desember – Curia Julia
Femte desember – Comitium, rett foran Curia Julia
Sjette desember – Rostra, nr. 10 på kart
Sjuende desember – Lapis Niger, foran Septimus Severusbuen
Åttende desember – Vestatempelet, nr. 18 på kart
Niende desember – Regia, nr. 19 på kart
Tiende desember – Caesars tempel, nr. 12 på kart
Ellevte desember – Milliarium Aureum, mellom nr. 7 og nr. 10 på kart
Tolvte desember – Juturnas kilde, nr. 14 på kart
Trettende desember – Kastor og Pollux tempelet, nr 13 på kart
Fjortende desember – Kart over Forum Romanum
Femtende desember – Basilica Aemilia
Sekstende desember – Basilica Julia
Syttende desember – Saturntempelet, nr. 7 på kart
Attende desember – Septimus Severusbuen,
Nittende desember – Maxentius og Konstantins Basilica,
Tjuende desember – Tempelet til Antonius og Faustina, nr. 1 på kart
Tjueførste desember – Titusbuen, helt til høyre på kart
Tjueandre desember – Vespasians tempel, nr. 6 på kart
Tjuetredje desember – Rampen til Palatinen, til høyre for nr. 14 på kart 
Tjuefjerde desember – Santa Maria Antiqua, nr. 17 på kart


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar