tirsdag 13. desember 2016

Mitt Romas julekalender

Trettende desember

Etter romernes seier ved Regillus-sjøen ble det bestemt at tvilling-gudene Kastor og Pollux skulle æres med et tempel i nærheten av Juturnakilden der de hadde åpenbart seg for å fortelle om romernes seier. Dioskurene eller Castorene, som romerne kom til å kalle dem, ble svært populære i Roma selv om det opprinnelig var en gresk kult. De to rytterguddommene ble riddernes beskyttere. 15. Juli hvert år ble slaget ved Regillus-sjøen markert. Med olivengrener i hendene marsjerte de romerske riddere gjennom byen og paraderte foran tempelet. Tempelet hadde stor politisk betydning i republikken. Det eldste podiet viser spor av en ombygging til talerstol. Fra podiet ble det holdt politiske taler og avviklet viktige rettssaker, som for eksempel da Cicero vant i 70 f.Kr over tyrannen Gaius Verres.

Kastor og Pollux tempelet gjennomgikk tre faser. Det første tempelet ble innviet av Aulus Postumius den 27. Januar 484 f.Kr. Men i 117 f.Kr. ble et nytt tempel bygget på det gamle. Det ble innviet av Lucius Caecilus Metellus Dalmaticus. Det nye tempelet lå på et høyere nivå enn det gamle, podiet ble nå støpt i betong. De ytre delene av tempelets gamle podium ble skrellet av og så støpte man et nytt rundt med forgjengerens materialer blandet inn i betongen. Romerne brukte vanligvis knust stein i betongen, og her har arkitektene blandet inn steinen fra det eldre tempelet ved å hugge opp blokker fra den øvre delen av podiet.

Kastor og Pollux tempelets tre gjenværende søyler (Foto:Marianne/Mitt Roma)


I 14 eller 9 f.Kr ble tempelet ødelagt av en brann. Da lot Augustus sin adopterte sønn Tiberius gjenoppbygge tempelet. Tiberius innviet det i sin avdøde bror Drusus navn i 6 e.Kr.  Republikkens nøkterne byggestil var definitivt over. Romas makt skulle gjenspeiles i store og flotte bygg, dermed ble tempelets øvre del nå praktfullt utsmykket. De korintiske søylene og bjelkelaget var ikke lenger av travertin, men i hvit Carrara marmor. Tre av disse marmorsøylene står fremdeles og har vært landemerker på Forum Romanum i århundrer.

Kastor og Pollux tempelets tre gjenværende søyler (Foto:Marianne/Mitt Roma)


I 1982 fikk de danske, svenske og norske institutter i Roma ansvaret for utgravningene i Kastor og Pollux tempelet (se her s. 41). Oppgaven fikk de av de antikvariske myndigheter i Roma, som en del av et stort prosjekt viet utgravinger, oppmålinger og restaureringer av monumenter på blant annet Forum Romanum. På 1800- og 1900-tallet var det foretatt mange ufullstendige utgravninger i tempelet, og med dårlig dokumentasjon. Da gravearbeidet begynte i 1983 var det derfor mye man ikke visste om tempelet, særlig om dets eldste faser.

Tempelet har nemlig ikke bare vært et hellig tempel. Det ble funnet en serie såkalte tabernae som lå langs podiets langsider og bakside. De norske arkeologene har vært med på å avdekke en serie små rom, opprinnelig var det ca 29 slike rom. På grunn av senere ødeleggelser er det bare noen bevart på østsiden. Det ble også funnet, i en sjakt gravd ned i betongen i nord/vestre hjørne, gjenstander som stammet fra en barbersalong. I tillegg til å barbere og drive skjønnhetspleie, opptrådte den antikke barberer også som tannlege. Funnene inneholdt menneskelige jeksler, som bar preg av å være trukket ut, alle fulle av hull! Det ble også funnet små vaser, krukker i leire og glass, og små elfenbensstikker som man brukte når man sminket seg.

Vi husker at Plautus nevner i komedien Curculio at:

”Bak tempelet til Castor finnes de som du ikke for raskt bør gi din tillit til.”

Professor emeritus Siri Sande, som deltok på de arkeologiske utgravningene i 1983 skriver om funnene:

En barbersalong på vestsiden av Castor og Pollux-tempelet, ut mot Vicus Tuscus, hadde en strategisk beliggenhet, for gaten hadde ord på seg for å være et ”sjekkested”. Før man søkte lykken her, kunne man altså fiffe seg opp så man presenterte seg til sin fordel. Det kan synes merkelig at et tempel huset noe så profant som en barbersalong, men det ser ut til at tempelet og podiet var skilt fra hverandre kultisk sett, idet bare overbygningen var hellig.

(Siri Sande, ”Castor og Pollux-tempelet på Forum Romanum og de skandinaviske utgravningene”  s.41 i Klassisk Forum nr 2-1988).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar