tirsdag 28. februar 2012

Morgentur på GianicoloStrålende vær i Roma - joggesko og solbriller på - en løpetur på høyden bak Trastevere. Gianicolo-høyden regnes ikke som en av de syv romerske høydene, fordi den ligger vest av elven og dermed utenfor det historiske sentrum. I antikken var høyden stedet der Januskulten ble dyrket, her kunne prestene fritt stå på høyden for å "lese" himmelen og "snakke" med gudene. Gianicolo har en fantastisk utsikt over Roma og er i dag mest kjent for alle monumentene som hyller motstanden mot pavemakten og de franske troppene i 1849. Guiseppe Garibaldi var en av de sentrale frontfigurene i Risorgimento eller Unità d'Italia, den italienske bevegelsen for nasjonal enhet. Dette var både en politisk og en sosial prosess som førte til at de forskjellige statene på den italienske halvøya ble forent til kongedømmet Italia på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.


Garibaldimonumentet (Foto Marianne/Mitt Roma)

Detalj av Garibaldi

Og kona, Anita Garibaldi (Foto worldpress)

Et glimt av San Pietro kuppelen (foto Marianne Mitt Roma)

Byster av partisanerne som kjempet for å samle Italia (Foto Marianne/Mitt Roma)
En lidende partisan (Foto Marianne/Mitt Roma)


Gianicolo-høyden har mer å by på, så fortsettelse følger. 
Nå venter studier av "litteraturens rolle under Augustus"!


søndag 19. februar 2012

Karneval i Roma


Et 10 dagers karneval feires i Roma i disse dager med opptog, hesteshow og teater. I romersk katolske land er karnevalet en folkelig festtradisjon før fastetiden i februar. Fastetiden innledes onsdag (askeonsdag) den syvende uken før 1. påskedag og varer i 40 dager (teller ikke søndager). Fasten er for å minne om menneskets dødlighet og Jesu 40 dagers faste i ørkenen. I år er askeonsdag den 22. februar. Karnevalsopptog på Piazza del Popolo (Foto via)

Før år 153. f.Kr var februar den siste måneden i året og var en måned som var viet til å hedre døde slektninger. Februar er utledet av februa som betyr renselse. En av de eldste romerske folkelige festene vi har kjennskap til er lupercaliaDen ble antakelig feiret mellom den 13. og 15. februar og var opprinnelig et ritual for å jage bort ulvene (lupi). Midten av februar var tiden for å slippe sauer og kveg ut på beite. Utvalgte unge menn fra gamle romerske adelsfamilier eller fra embedsmennsfamilier ofret geiter til gudene og løp deretter rundt på Palatinhøyden kun ikledd  geiteskinn for å skremme ulvene unna. De hadde også med seg pisker av geitehud som de pisket alle kvinner som kom i deres vei. Man trodde at dette gav fruktbarhet til kvinnene og at de ufruktbare som ble berørt av denne hellige jakten fikk kastet av seg sin sterile forbannelse. Mange har assosiert denne fruktbarhetsfesten med nåtidens  Valentinsdag.   

Foto via


Her hos oss er det fastelavnssøndag med fastelavnsboller som er en avart av fetetirsdag, den siste dagen vi kan spise fet mat før den lange fasten på 40 dager, og en avslutning på karnevalets mange lettsindigheter!

søndag 12. februar 2012

Leonardo da Vincis maleri St. Hieronymus.....

nå også på kino i Oslo!The National Gallery i London avsluttet i forrige uke engangs- utstillingen, Leonardo da Vinci, Painter at the court of Milan. Her ble malerier og tegninger fra Leonardos tid som hoffmaler hos Ludovico Maria Sforza i 1480- og 1490 årene vist.  Dette er den største samlingen da Vinci-malerier som noen gang har vært samlet, med gjenstander lånt fra mange forskjellige europeiske museer og private samlere. Dermed var dette en "once-in-a-lifetime-exhibition" for å se ca. halvparten av Leonardos bevarte malerier samlet. Her er noen av maleriene:


Madonna i grotten / The Virgin of the Rocks far 1491-2 og 1506-8.
The National Gallery, London (Foto via)
Portrett av Cecilia Gallerani /The Lady with an Ermine fra ca 1490. Utlånt fra 
Czartorychi Muzeum i Kracow
Det gjenoppdagede Salvatore Mundi  (verdens frelser) er ikke tidligere vist! Dette maleriet har vært kjent lenge, men det har ikke vært regnet som et Leonardo verk. 


Christ as Salvator Mundi fra ca 1499. Privat samling (Foto via)
Foto via
Også det uferdige St. Hieronymus, utlånt fra Pinacoteca Vaticana i Roma ble vist. Vatikanmuseets malerisamling ligger i en egen bygning i Vatikanets museumskompleks. Mange mener at dette pinakoteket er Romas beste billedgalleri, med arbeider fra ungrenessansen og høyrenessansen og frem til 1800-tallet. 

Hieronymus var litterær vitenskapsmann, han kunne både hebraisk, gresk og latin. Han regnes som en av de fire kirkelærere (de tre øvrige er Ambrosius, Augustin og Gregor). Hieronymus oversatte de greske versjonene av Det gamle- og Det nye testamentet til latin, kjent som Vulgata, fordi den er skrevet på det vanlige (vulgus) språket latin - den vestlige kirkes språk. Før han ble kallet til Roma ble Hieronymus kristent døpt og trakk seg ut i den syriske ørkenen for å leve som en eremitt i askese og botsøvelser. Slik fremstiller også Leonardo ham, som en lidende mann i en uttæret kropp, der ansiktet og nakke er gammelt og preget av lidelsene. Men eremittens kropp er også velproporsjonert med armer og legger som har muskulaturen til en yngre mann.  St. Hieronymus/ St Jerome ca. 1488-90, Utlånt fra Vatikanmuseet i Roma (Foto via)
Det var i Milano Leonardo begynte å studere menneskets anatomi. Tegningene hans fra slutten av 1480-tallet viser dette.


Anatomisk studie av en hodeskalle fra ca. 1489. Utlånt fra The Royal Collection (Foto via)
Studier av øyets og fjesets proporsjoner fra ca. 1490. Utlånt fra Biblioteca Reale, Torino (foto via)Studier av nervesystemet fra ca. 1485-8. Utlånt av Her Majesty The Queen( Foto via)


I februar viser Gimle og Ringen kino Leonardo Live på stort lerret! Kunsthistorikeren Tim Marlow og journalist Mariella Frostrup forteller om og viser maleriene fra Leonardo utstillingen. Noen av gjenstandene er utlånt fra private samlere og vil antakelig ikke bli vist igjen! Filmen varer i 85 minutter og vises i februar på kinoer forskjellige steder i Norge. På Gimle og Ringen: den 16, 21 og 23. februar. Da jeg sjekket i dag var det bare billetter igjen på Ringen den 23. februar kl 13.00! Som en trøst til dere som ikke får sett filmen, er St. Hieronymus snart tilbake i Roma!


Praktiske opplysninger
Pinacoteca Vaticana og Musei Vaticani:
Åpningstider: mandag - lørdag 9-18, 
men billettluken stenger kl 16! Stengt søndager, untatt siste i hver måned (9-12.30) - da er det gratis og ekstremt fullt!
Koster: €15 + €4, hvis du bestiller online.
Adresse: Viale del Vaticano se her og kart her
Webside: museivaticani.va


mandag 6. februar 2012

Det sner, det sner i Roma......Foto via
Foto via
Foto via


Foto: AFP
Foto via

Foto Ricardo De Lucca
Foto via

fredag 3. februar 2012

Caravaggio i San Luigi dei Francesi


En av mine favoritt malere i Roma er Caravaggio. I den franske kirken San Luigi dei Francesi er hovedattraksjonen tre store religiøse arbeider av den store barokke maleren. Du finner maleriene i Contraelli-kapellet eller Matteus-kapellet, innerst i venstre sideskip. Selve kirken ble påbegynt i 1518, men arbeidene stoppet opp under Sacco di Roma i 1527. Da ble Roma brent og plyndret og først i 1589 ble kirken fullført. Fasaden er av Giacomo della Porta, og i nisjer på hver side av inngangsdøren står statuer av Karl den store (Charlemagne) og Ludvig den hellige. Sistnevnte har gitt kirken dens navn og er den beskytter. I 1297 ble han kanonisert og takfresken inni kirken viser Ludviks død og apoteose.


San Luigi dei Francesi (Foto via )

Med Michelangelo Merisi, som tok navnet Caravaggio etter fødebyen nær Milano, dukker det opp en ny kunstnertype i Roma på slutten av 1500-tallet. Et kunstnerisk geni, uavhengig og i opposisjon til autoriteter og konvensjoner, noe som vises både i maleriene og i hans korte og voldsomme liv. I Roma finnes det mange malerier av Caravaggio, flere henger i kirker midt i sentrum og er dermed lett tilgjengelig for gratis nytelse. Caravaggios tre malerier i San Luigi dei Francesi, skildrer tre episoder fra apostelen Matteus' liv: Matteus' martyrium og Matteus' kallelse begge fra ca. 1598-1600 og alterbildet Matteus og engelen fra ca. 1602. Dette var Caravaggios første offentlige arbeider, noe som krevde at han måtte male i en ny større skala en tidligere. For eksempel under arbeidet med Matteus' martyrium fikk han tekniske vanskeligheter og betydelige endringer og overmalinger måtte til.


Matteus' martyrium (Foto via)Ifølge Legenda aurea ble apostelen Matteus biskop i Alexandria. Der endte han også sine dager og ble drept ved alteret i sin egen kirke. Antakelig fordi han hadde omvendt jomfruen Ifgenia. Hun valgte å bli nonne, på tross av at kongen ville gifte seg med henne. Som hevn ble Matteus drept av en av kongens utsendte. Caravaggios versjon er i det øyeblikket bøddelen står klar til å stikke det siste nådestøtet i den forsvarsløse Matteus. Korgutten flykter forskrekket, og i forgrunnen ligger forferdete troende, de er avkledd og mange har tolket dette som at de er på vei til dåp (man ble døpt stående i kirkens dåpsfontene). Øverst kommer en engel flygende på en sky og rekker Matteus en palmegren - martyrens symbol. I bakgrunnen trekkes vi til Caravaggios selvportrett, han er øyenvitne til hendelsen!


Matteus' kallelse (Foto via)I Caravaggios versjon av Matteus' kallelse ser vi Matteus (som var skatteinnkreveren Levi, før omvendelsen) sitte ved tollerbordet sammen med en gruppe menn, utkledd for anledningen i romerske klær fra slutten av 1500-tallet. (Caravaggio brukte ofte sine venner og bekjente fra gaten som modeller). Et skarpt lys strømmer på skrå ned fra en kilde utenfor bildet, som forsterker uttrykkene i ansiktene og fremhever motivet. Den sterke lysdiagonalen mot den mørke veggflaten understreker den psykologiske strømmen fra Jesu hånd. Hånden minner om Guds skapende hånd i Michelangelos takmaleri i Det sixtinske kapell.

Gud skaper Adam av Michelangelo (Foto Lasse Christensen)


Den overraskede Matteus ser opp, og hånden hans sier, "meg?". I Evangeliet etter Matteus kap. 9:9 står det enkelt og greit: "Jesus sa til ham: "Følg meg!" Og han reiste seg og fulgte ham."


Detalj av Matteus' kallelse


Første versjon av Matteus og engelen. Finnes bare i sort/hvitt foto, fordi det brant opp på et lager i Berlin i 1945.

Flere av de store altertavlene Caravaggio malte i Roma ble voldsomt kritisert. De geistlige protesterte mot at helgner ble fremstilt som arbeidsfolk i skitne klær - en foruroligende realisme helt uten idealisering. Første versjon av Matteus og engelen ble ikke godkjent av prestene, kanskje fordi Matteus her ble fremstilt som en gammel mann i fillete klær med litt for nær kontakt med engelen. I tillegg peker Matteus' skitne fot rett ut mot alteret. Dette skulle tross alt være et alterbilde, som presten skulle stå ved under messen!


Den godkjente versjonen av Matteus og engelen (Foto via)

I andre versjon, som nå henger over kapellets alter, er Matteus' kropp mer passende tildekket. Engel og apostel er adskilt, men dog blir Matteus nøye fortalt hva han skal skrive ned i evangeliet! Ser du enda nøyere etter, vipper skammelen til Matteus faretruende nær kanten. Skulle han komme i ubalanse, vil han falle ut av bildet og ned på alteret - kanskje det var Caravaggios siste "stikk" til presteskapet!

Praktiske opplysninger
San Luigi dei Francesi:
Åpningstider: 10-12.30 og 15-19, stengt torsdag ettermiddag.
Adresse: Piazza san Luigi dei Francesi, ved Piazza Navona, kart
Webadresse:http://saintlouis-rome.net/

Andre kirker med malerier av Caravaggio
Sant' Augostino:
Åpningstider: 07.45-12 og 16-19.30
Adresse Piazza San Augostino, ved Piazza Navona, kart
Caravaggio: Madonna di Loreto (første kapell i venstre sideskip)
Ta også en titt på Rafaels freske på tredje pilar til vestre i midtskipet.
Sata Maria del Popolo, se her
Caravaggio: Paulus omvendelse og Peters korsfestelse (i enden av venstre sideskip).