torsdag 26. september 2013

Martyrene Cosma og Damianos festdag.....


Å blogge om Roma er både utfordrende og spennende. Da jeg begynte i 2011, var jeg fast bestemt på å ikke være for personlig. Jeg ville heller prøve å videreformidle noe av det jeg har lest, liker og har kunnskap om. Selv mener jeg at jeg har fulgt denne strategien stort sett, men i dag gjør jeg et unntak og feirer fødselsdagen min sammen med martyrene Cosma og Damiano


Apsismosaikken i Santi Cosma e Damiano, fra venstre: Cosma, Paulus, Kristus, Peter og Damiano (Foto: via)


Første gang jeg var i Roma som kunststudent og skulle velge semesteroppgave i Senantikk og tidlig kristen kunst, valgte jeg å skrive om apsismosaikken i kirken Santi Cosma e Damiano. Jeg ble veldig fasinert av denne mektige apsiden, som er i kirken dedikert til legebrødrene og martyrene Cosma og Damiano. Da jeg begynte å lese om disse to martyrene, viste det seg at deres festdag var på samme dag som min fødselsdag - 26. september - tilfeldig? Kristus i kolossalstørrelse (Foto: via)

Møtet med apsismosaikken er et visuelt møte med Kristus i kolossalstørrelse (over tre meter høy). Han stiger ned, svevende på skyer og stirrer rett ut mot oss. Skyenes fargespill gir oss et inntrykk av dybde og vektløshet, med farger som minner om soloppgang eller solnedgang. Mosaikkens små tessera i forskjellige fargenyanser fanges opp av lyset som kommer inn gjennom vinduene fra motsatt ende, og hele komposisjonen lyser.

Kristusfiguren fyller hele kirkerommet med sin tilstedeværelse. 
I oppgaven jeg leverte diskuterte jeg blandt annet: "Hva slags visuelt inntrykk skulle apsismosaikken gi menigheten i Santi Cosma e Damiano i 526? Taes det i bruk keiserdømmets visuelle maktbilder for å visualisere Kristi allmakt? Eller er det slik Mathews hevder, at Kristus fremstilles som et alternativ til keiserkulten?" Santi Cosma e Damiano sett fra Forum Romanum
(til høyre i bildet)


Vel, jeg skal ikke trette dere med den diskusjonen, men heller si litt om kirken. Den ligger på Forum Romanum, men med inngang fra via dei Fori Imperiali. I keisertiden var det som nå er kirke, to bygg som går under benevnelsene: Romulustempelet og Templum sacrae urbis som pave Felix IV fikk  i gave i 526-530. Han omgjorde bygningene til en kirke med Romulustempelet som en slags vestibyle. Dette var de første hedenske bygninger som ble tatt i bruk som kristen kirke i Roma. Dette er også den første kristne kirke i Roma sentrum. Til nå hadde kirkene vært plassert utenfor murene, som for eksempel Peterskirken og Laterankirken. Gjennom hele keisertiden har det vært mange forskjellige bygg akkurat her, men de ble enten rammet av jordskjelv eller de brant ned, for så å bli bygget opp igjen. Blandt annet Forum Pacis, bygget av keiser Vespasian, med Biblioteca Pacis, som lå omtrent der hvor kirken står i dag. Damiano holder frem en forgylt martyrkrans. Apostelfyrsten Peter presenterer ham for Kristus.
(Foto: via)

Paven dedikerte kirken til legemartyrene Cosma og Damiano, og legenden forteller at de to hellige brødrene fra Syria var kjent for sin medisinske praksis i det øst-romerske riket. De ble kjent som dyktige leger, men var nøye med å ikke ta seg betalt for sine velgjerninger. Cosma og Damiano ble kalt anargyroi, som betyr "de hellige uten sølv", dette var nemlig den beste form for kristen nestekjærlighet de kunne drive med. Tvillinglegene kunne kurere både mennesker og dyr, og et eksempel ifølge Legenda Aurea var at en troende mann fikk et nytt ben påsydd fra en nylig avdød etiopisk mann. Dermed fikk han både et sort og et hvitt ben! Ifølge legenden var ikke de kristne legene populære hos den romerske guvernøren i byen. Han klarte derimot ikke å rokke ved deres kristne tro, og deres stigende popularitet gjorde at guvernøren dømte Cosma og Damiano til døden. De ble både forsøkt druknet, brent, kokt og steinet før de tilslutt ble halshugget i 287 e.Kr. Asklepios (Foto: via)

Det kan ha vært mange grunner til at nettopp disse martyrene ble dedikert til kirken. En grunn var at man håpet på at de kunne overta funksjonen som medisinske helbredere istedenfor den hedenske medisinske guden Asklepios. Hans kult ble innført i Roma i 201 f.Kr og holdt til på Tiberøya midt i Tiber. Selv om de hadde kommet langt innenfor legevitenskapen i antikken, var det verre med den medisinske helbredelsen. Legekunst og magi eksisterte side om side, og ofte ofret man til Gudene for å oppnå helbredelse. Asklepios hadde lenger enn de andre tradisjonelle Gudene taket på massenes tilbedelse og slik ble han den Guden som konkurrerte lengst med Kristus som helbreder.Dioskurene Castor og Pollux på toppen av Cordonata (Foto: via)

Også basilikaens beliggenhet på Forum, like ved tempelet for de hedenske tvillinggudene Castor og Pollux kunne være en annen grunn for valget. Legenden om de helbredende legegjerningene til Cosmas og Damiano, kunne være et passende substitutt for de hedenske tvillingene. En tredje grunn var at Biblioteca Pacis var opprinnelig en forelesningshall for Claudius Galen, en hoffmedisiner hos keiser Marcus Aurelius og senere hos Commodus. I flere hundre år var dette området kontorer for medisinere. Denne medisinske tradisjonen har blitt opprettholdt helt frem til våre dager, med både et universitet innen medisin og et sykehus vegg i vegg med kirken.


Inngangen til Santi Cosma e Damiano (Foto: Nina Aldin Thune)

Jeg skal gi meg her, men håper jeg har klart å formidle litt av historien bak nok en kirke som drukner litt i alt det andre som er å se i Roma. Neste gang jeg reiser til Roma skal jeg ta med mine venner hit, og da må de nok tålmodig høre på resten av resonnementene i min gamle semesteroppgave!

tirsdag 17. september 2013

Hvem bygget Pantheon?


I alle år har det vært udiskutabelt at Pantheon, det best bevarte antikke bygg i Roma, var bygget av keiser Hadrian. Inntil norske Lise Hetland, som har forsket på hadriansk arkitektur, fant at bygget trolig ble påbegynt i 113 og ikke i 118-119, som man tidligere har trodd.


Pantheon (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Bygget som står her i dag er faktisk det tredje Pantheon på dette stedet. Det første ble bygget av Augustus' general og svigersønn Marcus Agrippa i 27-25 f.Kr, men det brant ned i den store bybrannen i 80 e.Kr. Deretter ble Pantheon gjenoppbygd av keiser Domitian, men etter et lynnedslag, brant også dette bygget ned i 110. Hetland stiller seg tvilende til at man ventet så lenge som til 118-119 med å bygge Pantheon opp igjen. Hetlands teori er at gjenoppbyggingen antakelig ble satt i gang av keiser Trajan før han dro ut i krig mot parterne i september eller oktober 113.  


Pantheon (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Det nye Pantheon ble av ukjente grunner dedikert til den opprinnelige byggherren Agrippa med inskripsjonen:

           M.AGRIPPA L.F.COS TERTIUM FECIT
Marcus Agrippa, sønn av Lucius, tre ganger konsul, reiste denne.

Hvorfor man valgte dette er det ingen som vet, men dermed er det også umulig å finne svar på hvem som var byggherre utifra denne inskripsjonen.


Pantheon (Foto: Marianne/Mitt Roma)


Hetlands teori ble lagt frem i 2006 under disputasen for doktorgraden hennes ved Courtauld Institute of Art i London. Og funnene hennes fikk full tilslutning. Hetlands funn får konsekvenser for den oppfatningen som har vært dominerende til nå, nemlig at den hadrianske perioden var unik, og at den brøt med den trajanske perioden. Dateringen av Pantheon er svært viktig, fordi Pantheon er en av de mest kjente romerske bygninger og selve symbolet på romersk arkitektur. Til nå hadde man sett på den hadrianske perioden som nyskapende, med sine kurveliknende former. Under sitt forskningsarbeid fant derimot Hetland ut at hadriansk arkitektur ikke var så entydig som man hitill har trodd.


Pantheons eneste lyskilde - oculus (Foto: Mitt Roma)

Hetland laget en oversikt over alle mursteinsstemplene fra Pantheon og fant ut at det bare var funnet fire daterte mursteiner i selve bygningen. Disse mursteinene hadde stempel fra årene 114, 115(to) og 116, altså fra keiser Trajans tid, fordi Hadrian ble keiser først i 117, da Trajan adopterte ham på dødsleie. Hetland fant at alle de store forskerne innen romersk arkitektur brukte samme kilde, professor Herbert Blochs standadverk fra 1930-årene, når de skulle datere tidlig hadriansk arkitektur. Bloch mente at brent murstein ble lagt på lager i fire-fem år for herding før de ble brukt. Janet DeLaine derimot beviste i 2002 at murstein på denne tiden ble brukt det året de var laget. Med utgangspunkt i DeLaines beviser og egne funn mener Hetland at Trajan er Pantheons byggmester. Med andre ord, vi må endre historiebøkene! Pantheons rotunde (Foto: Mitt Roma)

fredag 6. september 2013

Open Colonna - en stjernerestaurant med lunch til 16€....


På taket til kulturhuset og samtidskunstmuseet Palazzo delle Esposizioni ligger den hypermoderne Michelinstjerne-restauranten Open Colonna


Open Colonna (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Ivan Marra, tipser på nettstedet Spotted by Localsat tirsdager til fredager kan du nå spise lunch på Open Colonna for bare 16€. Restauranten har et nytt konsept som de kaller City Lunch - du kan velge én forrett og én hovedrett fra dagens meny, eller du kan velge fra en innholdsrik buffét, i tillegg dessert fra en dessert-buffét (drikke er ikke inkludert i prisen). Antonello Colonna står bak restauranten, som har én stjerne i Michelinguiden.

Da jeg var på museet Palazzo delle Esposizioni sist, hadde de dessverre ikke åpnet restauranten for lunsj ennå, men jeg fikk lov å ta noen bilder. Neste gang jeg er i Roma skal jeg forsøke en City LunchOpen Colonna!


NB: Inngangen til restauranten er i trappen til venstre for hovedinngangen i via Milano
(Alle foto: Marianne/Mitt Roma)

Praktiske opplysninger
Open Colonna.
Åpningstider: tirsdag - lørdag 12.30 - 15.30 og 20.00 - 23.00,
stengt søndag middag og mandag
Adresse: Scalinata di via Milano 9A (egen inngang i trappen på venstre side av bygget - heis opp til taket) kart her
Webadresse: www.opencolonna.it

Palazzo delle Esposizioni:
Åpningstider: åpner først 28. september 2013 med utstillingen:
National Geographic, 125 Years. The Great Adventure.
Pris: 10€
Ustillingen: Gli anni settanta. Arte a Roma åpner 11. oktober 2013 og da koster det 12€ for å se begge utstillingene. 
Adresse: Via Nazionale 194, kart her
Webadresse: www.palazzoesposizioni.it