mandag 24. desember 2012

Julaften........


Terje Nordby sier i kapittelet om julaften i boken Mytekalender

"Om julen er en feiring av livet, av vår frelser eller våre mystiske muligheter, forenes vi på denne magiske julaften i kjærligheten til barnet, til verdens barn, til våre egne barn, til Jesusbarnet eller barnet i oss selv."(Nordby, s.98 i Mytekalender/Vinter 2006.)

Jeg liker denne magien eller "sausen" av myter, historie og tro som Nordby skriver om og som jeg har forsøkt å presentere her på bloggen de siste dagene! Også selveste - Juleevangeliet - eller historien om Jesu fødsel, har denne magien ved seg! Fordi det interessante er at det også finnes mange forskjellige fortellinger om denne begivenheten! Den første fortellingen jeg har funnet frem er ganske kjent, her dukker de tre vise menn opp. Den andre er kanskje helt ukjent og forteller om profeten Jesus' fødsel. Den siste er den mest leste varianten og den fortellingen som de fleste kaller for Juleevangeliet, her er både keiser Augustus, gjeterne og engleskaren på plass:
"I dag hade dom inte kommit fram" av Kitte Strøm

Fra Matteus 2:1-7

"Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: "Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham." Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. "I Betlehem i Judea," svarte de, "for slik står det skrevet hos profeten: Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.""


Detalj av Natività (Jesu fødsel) malt av Pinturicchio i Santa Maria del Popolo
(Foto: Marianne/Mitt Roma)

Fra Sure 19 - Maria 

(Koranen, De norske bokklubbene, 2000, tilrettelagt i oversettele av Einar Berg)

16:Kom i hu Maria i skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie
til et sted i øst,
17:og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og
den fremstod for henne som en vakker mann.
18:Hun sa: "Jeg ber den Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt."
19:Han svarte: "Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg
en sønn, ren av hjertet."
20:Da sa hun:"Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har 
rørt meg? Jeg er ikke løsaktig!"
21:Han svarte:"Slik blir det! Herren sier:'Dette er lett for meg!
For Vi vil gjøre ham til et tegn for menneskene og en nåde fra
Oss. Dette er avgjort sak.'"
22:Så ble hun svanger med barnet,og trakk seg tilbake til et 
avsides sted...
30:Da sa barnet:"Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften,
og gjort meg til profet!
31:Han har velsignet meg hvor jeg enn ferdes, og Han har pålagt meg bønn og godgjørenhet så lenge jeg lever,
32:og godhet mot min mor! Han har ikke gjort meg arrogant eller ussel.
33:Måtte fred være over meg den dag jeg ble født, den dag jeg dør, og den dag jeg gjenreises levende!"
34:Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om.


Detalj av Jomfru Maria i Santa Maria del Popolo (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Fra Lukas 2:1-13

"Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem:"Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: "Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!"


Alterfresken i Santa Maria del Popolo, av Pinturicchio, malt mellom 1484-1492. 
I ungrenessansen skulle bibelske motiv males inn i et miljø som var kjent for iakttageren, 
"Jesu født i din egen by" - her fødes Jesus i et typisk italiensk landskap!
(Foto: Marianne/Mitt Roma)Mitt Roma ønsker alle en lang, fredelig og deilig jul! Takk til leserne for entusiasme, hyggelige tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk, både her, på mail og på Mitt Romas Facebookside, veldig takknemlig for det! Da avsluttes julekalenderen med en litt annen julefortelling her. God Jul!

søndag 23. desember 2012

Mitt Romas julekalender - tjuetredje desember


Vi har kommet til lillejulaften og vi venter bare på den store dagen, da passer det kanskje med et lite utdrag fra Lignelsen om brudepikene

"Da kan himmelriket sammenliknes med de ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: 'Brudgommen kommer! Gå og møt ham!' Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine istand. Men de uforstandige sa til de kloke: 'Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.' 'Nei,' svarte de kloke, 'det blir ikke nok både til oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!' Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren stengte. Senere kom også de andre brudepikene og sa: 'Herre, herre, lukk opp for oss!' Men han svarte: 'Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.' Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen." (Matt 25:1-13)Detalj av mosaikken med fire av ti jomfruer på fasaden til 
Santa Maria in Trastevere fra 1200- og 1300-tallet
(Foto: Marianne/Mitt Roma) 

Lignelsen om brudepikene kan være utgangspunktet for mosaikken på fasaden til Santa Maria in Trastevere. Her sitter riktignok Jomfru Maria med Jesus-barnet i midten med donatorene knelende på hver side. Det er riktignok hele åtte jomfruer med ild og bare to uten. Noen har foreslått at det er en feilrestaurering og at de tre med ild til høyre skulle egentlig vært uten. Mosaikken er nemlig restaurert mange ganger, dermed har figurene fått forskjellige stil og utforming. Antakelig har man ikke lenger hatt kunnskap om det litterære innholdets motiv. Neste gang du går forbi, ta med kikkert,  og se nærmere på de vakre høyst forskjellige jomfruene! 


Santa Maria in Trastevere (Foto: Marianne/Mitt Roma)


Dette populære temaet om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer dukker også opp i Jomfrutepper i norske bondevevninger på 1600-tallet. Opprinnelig har de sikkert vært vevd som relieffer i friseform med alle jomfruene i en rad, slik de er fremstillt i mosaikkfrisen på fasaden til Santa Maria in Trastevere. Men da vevningens høydeformat ble moderne, ble jomfruene stilt opp i to rekker. De fem kloke øverst med brennende lamper og de fem dårlige uten lamper nederst. Etterhvert som tiden gikk og det litterære innholdets verdi i motivet ble glemt, ble komposisjonene omformet i en mer ornamental retning og tilslutt ble bare "kjerringene" igjen!


Detalj av billedteppe i Flamskvev-teknikk fra ca 1700. Her er fire av de fem dårlige jomfruene uten tente lamper, de bærer kroner og er kledd i elegante drakter fra 1600-tallet. 
(Foto: Marianne/Mitt Roma) 
 

lørdag 22. desember 2012

Mitt Romas julekalender - tjueandre desember


I går snudde solen, denne dagen er den korteste i hele året! Vanligvis vil datoen for vintersolverv variere fra år til år, så neste år kommer denne dagen den 22. desember! Vintersolverv er tidspunktet én gang i året når jorden er i det punktet av sin bane rundt solen hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra solen. Dagen dette inntreffer er den med kortest daglengde. Når solen står i sør midt på dagen, har den sin årlig laveste døgnmaksimumshøyde over horisonten, altså solen "snur"!


Jordens stilling ved vintersolverv på den nordlige halvkule (Foto: via)


Romerne feiret Den ubeseirede sol i skikkelse av lys- og frelserguden Mithras, omtrent på denne tiden. Mithras fødselsdag ble feiret etter den julianske kalender, den 25. desember. I oldtiden var det normalt akseptert at alle solguder hadde fødselsdag på denne dagen, da det var denne dagen solen begynte å tilta i styrke igjen. Da man skiftet til den gregorianske kalender fastsatte man datoen for vintersolverv til ca. 22. desember. Mithras-kulten var en hellenistisk mysteriereligion importert fra Persia og hadde størst utbredelse og betydning i keisertidens førkristne tid fra rundt 100-tallet til rundt 400-tallet e.Kr. og var antakelig en rival til kristendommen. 

Mitt Roma feirer vintersolverv med rød-orange solnedgang over byens kirkekupler sett fra Monte Picio og Spansketrappen:
Alle foto: Marianne/Mitt Roma

fredag 21. desember 2012

Mitt Romas julekalender - tjueførste desember


Thomas-tvileren eller apostelen Thomas ville ikke tro på Jesu oppstandelse. Først da Jesus viste seg igjen åtte dager senere ble Thomas overbevist. Nå fikk han se naglemerkene i Jesu hender og føtter og han la fingeren på såret i hans side. Tvileren var nå så helhjertet i sin tro at han ropte: "Min Herre og min Gud" (Joh 20: 28). Her i nord ble dagen i dag kalt Thomasmesse til minne om apostelen Thomas, og siden innføringen av den gregorianske kalender (i Norge fra år 1700) har som regel Thomasmesse vært kvelden før årets lengste natt og årets korteste dag (vintersolverv). 


Thomas tvileren av Caravaggio fra 1601 (Neues Palais/Potsdam/Tyskland Foto: via)

I en av Romas syv pilegrimskirker, Santa Croce in Gerusalemme "Det hellige kors i Jerusalem" finnes fragmenter av Thomas' finger - den han stakk i Jesu side - sies det! Keiser Konstantins mor St. Helena bygget kirken på eiendommen til sitt private palass for å huse relikvier fra Jesu korsfestelse. I 326 e.Kr. brakte St. Helena med seg relikvier fra Jerusalem og de mest verdifulle var blandt annet tre biter av Kristi kors, nagler fra korsfestelsen, torner fra tornekronen og korsets originale inskripsjon. I dag oppbevares disse hellige gjenstandene i enden av kirkens venstre sideskip i Cappella delle Reliquie. Santa Croce in Gerusalemme er en nydelig Roma-kirke som fortjener et besøk!


Fragmenter av Thomas' finger i Relikviekapellet i Santa Croce in Gerusalemme 
(finger-fragmentene er ytterst til venstre) (Foto: via)

torsdag 20. desember 2012

Mitt Romas julekalender - tjuende desember


Mange av våre juleskikker har sin rot i den gamle romerske syv dagers feiringen av - Saturnalia - en religiøs midtvintersfest til ære for jordbruksguden Saturn. Han var Italias mytiske gudekonge som en gang hersket over en blomstrende og fredelig gullalder der det ikke fantes slaveri, privat eiendomsrett, kriminalitet eller krig. Mellom 17. og 23. desember hvert år ble Saturns regjeringstid minnet med ofringer og festligheter. Dette ble feiret med utveksling av gaver og muntre opptog og var den mest storslåtte og utagerende av alle romerske fester. Templene ble åpne for alle, også fattige og hjemløse. Gambling og terningspill ble tillatt for alle, selv for slaver. Høy og lav møttes på like premisser. Den normale sosiale orden ble snudd på hodet, slave og herre skiftet tilsynelatende posisjoner, slavene fikk blandt annet lov å drikke og spise med sine herrer.  


Tempio di saturno på Forum Romanum (Foto: via)

Saturntempelet på Forum Romanum ved foten av Kapitolhøyden, er et av de best bevarte templene på Forum, med åtte elleve meter høye joniske søyler, seks i fasaden i grå egyptisk granitt og to på hver side i rosa egyptisk Aswan-granitt. Bare tre søyler er hele, de andre er satt sammen av flere. Statskassen og riksarkivet ble oppbevart her i republikansk tid. Det første tempelet til ære for Saturn ble oppført av konsul Titus Lartius og innviet i 497 f.Kr. Dagens ruinrester er fra flere forskjellige perioder, fordi tempelet brant flere ganger og måtte bygges opp igjen. Inne i tempelet stod det et gudebilde av Saturn, som hadde sammenbundete føtter hele året. Ifølge legenden hadde Jupiter lenket sin far Saturn fast, men en gang i året under Saturnalia løsnet han lenkene og feiringen kunne begynne! 

onsdag 19. desember 2012

Mitt Romas julekalender - nittende desember


Romas fontener er store, mektige og estetisk vakre, men også gjerne et symbol på pavelig propaganda. Et eksempel er Fontana dei Quattro Fiumi eller Fireflodsfontenen, den står midt på Piazza Navona og det tok Bernini tre år å lage den. 


Fontana dei Quattro Fiumi fra 1651 (Foto: Marianne/Mitt Roma)

En egyptiske obelisk fra keiser Domitians tid påsatt pave Innocens X's familiesymbol, en bronsedue med olivenkvist i nebbet, er plassert på toppen som et seiers- og fruktbarhetssymbol. Obelisken står oppå fire travertinklipper som representerer de fire dengang kjente verdensdelene: Asia, Afrika, Amerika og Europa. Og kan tolkes i retning av at den seirende paven har underlagt seg hele jorden med sitt budskap, i tillegg forsyner han hele byen med vann! For å understreke pavens tilstedeværelse er pave Innocens X's våpenskjold også plassert godt synlig på klippeveggene. 


Obelisken på Fontana dei Quattro Fiumi med kirken Sant'Agnese in Agone i bakgrunnen.
(Foto: Marianne/Mitt Roma)

(Foto: Marianne/Mitt Roma)
Ganges (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Fire gigantiske mannlige marmorskulpturer personifiserer de fire største elvene i hvert kontinent: Ganges i Asia, Nilen i Afrika, Rio de la Plata i Amerika og Donau i Europa. Elvegudene ligger på hver sin klippe og fra dem sprer vannet seg i fine vifter eller små dråper som faller ned i et kjempestort, sirkelformet basseng. Klippene danner åpne buer med utsikt inn i grotter, der en hest kommer galopperende fra den ene enden (symboliserer Donau), mens en løve sniker seg ned for å drikke i den andre (Nilen), og et dyr med skjell på kroppen og krokodillehode, kanskje et beltedyr dukker opp av vannet i nærheten (La Plata), og palmen og slangen symboliserer Ganges. Fontenen stod ferdig i 1651 og ble fort regnet som et mesterverk. For Bernini innbrakte dette pave Innocens' gunst og fornyet tillit etter mange år i unåde. Nilen (Foto: Marianne/Mitt Roma)

Rio de la Plata (Foto: Marianne/Mitt Roma)

tirsdag 18. desember 2012

Mitt Romas julekalender - attende desember


Roma er full av søyler; mange er antikke, noen er nye, andre er malt inn i freskene på veggen. Noen har stått der siden de ble reist flere hundre år før Kristus, noen har falt sammen og er blitt flyttet, reparert og satt opp igjen et annet sted. Mange er av marmor, noen av granitt, andre av travertin, noen få er laget i et stykke, de fleste er laget av blokker satt oppå hverandre. Noen er fra republikansk tid, noen er fraktet fra Egypt og mange er fra keisertiden. Mektige kolonnader ble laget av Bernini på 1600-tallet, andre ble reist av Mussolini i en fascistisk storslagen og kjedelig stil. Kort sagt noe for enhver smak:
mandag 17. desember 2012

Mitt Romas julekalender - syttende desember


I dag er temaet Romas mange vakre grønne oaser, overalt kan du finne små hager, eller gårdsrom dekorert med noen henslengte ruinrester og grønne planter i potter, eller idylliske klosterhager og grønne parker: 

"Turistene lærte romerne å sette pris på den særegne blandingen av ruiner og viltvoksende natur som romerne aldri selv hadde bidratt til annet enn gjennom sin likegyldighet... Det er etter at Lord Burlington hadde vært i Roma i 1715, at han anlegger den første "engelske" hagen ved Chiswick House. Snart ble slike hager et motefenomen som fanget naturfromme sjeler i hele Europa. I større grad enn noen ante, var hagene med viltvoksende trær, grusganger, vannpytter og ruinrester naturens verk. I Roma var det estetiske tablået skapt av det naturlige og uunngåelige forfallet, av mangel på vilje, evne og penger til å dressere naturen." 
(Trond Berg Eriksen, Roma Verdensteater og Kulturreservat, 2009. s.293)


Alle foto: Marianne/Mitt Roma

søndag 16. desember 2012

Mitt Romas julekalender - sekstende desember


Pave Paul IV bestemte i bullen cum nimis absurdum fra 14. Juli 1555 at alle Romas jøder skulle tvangsflyttes inn i et avstengt område bak høye murer. Den jødiske gettoen i Roma ble anlagt ned mot Tiberen i et sumpområde med dårlige hygieniske forhold. Om natten ble portene låst og på søndager ble jødene tvunget til å høre på kristne gudstjenester i kirken Sant'Angelo in Pescheria i rione Sant'Angeli, en praksis som først ble avskaffet i 1848. I dag bor det fremdeles mange jøder i samme området rundt Via del Portico d'Ottavia. Her er det smale middelalderske gater, med butikker som selger typisk romersk kosher-mat og jødiske restauranter, bakerier og verksteder. Det jødiske samfunn i Roma regnes for å være det eldste i Europa, de første jødene kom til Trastevere og området rundt Ponte Fabricio allerede i 161 f.Kr. Noen kom frivillig, men de fleste kom som slaver og krigsfanger etter Pompeius' kriger i Østen. I tillegg kom det mange jøder til Roma etter år 70 e.Kr. da romerne knuste Jerusalem og tok med seg hele inventaret fra tempelet i Jerusalem. Denne triumfen kan beundres i relieffene på innsiden av Titusbuen på Forum Romanum.  Alle foto: Marianne/Mitt Roma

lørdag 15. desember 2012

Mitt Romas julekalender - femtende desember


I dag er temaet Romas antikke urner, de får meg til å tenke på John Keats dikt: Ode on a Grecian Urn

Thou still unravish'd bride of quietness,
Thou foster-child of silence and slow time,
Sylvan historian, who canst thus express
A flowery tale more sweetly than our rhyme:
What leaf-fring'd legend haunt about thy shape
Of deities or mortals, or of both,
In Tempe or the dales of Arcady?
What men or gods are these? What maidens loth?
What mad pursuit? What struggle to escape?
What pipes and timbrels? What wild ecstasy?
(av John Keats fra 1820, første av fem vers)

Alle foto: Marianne/Mitt Roma