lørdag 15. mars 2014

Vokt deg for midten av mars......


En spåmann rådet Julius Caesar til å være på vakt på idus martius, (idus betyr den dagen i den romerske kalenderen som markerte tilnærmet midten av måneden). Det var mars og akkurat denne måneden falt idus på den femtende. I år 44 f.Kr. skal det holdes senatsmøte denne dagen. Men, møtet holdes ikke i dagens kjente senatsbygning, Curia Julia på Forum Romanum, fordi oppføringen av dette bygget var bare såvidt påbegynt. I påvente av ferdigstillelsen holder senatet til i Curia-bygningen i Pompeii-teatret, på vestsiden av dagens ruinpark Largo di Torre Argentina, i dag mest kjent som tilholdssted for Romas hjemløse katter. Under gaten Via de Torre Argentina har spanske arkeologer funnet stedet de mener drapet på Caesar fant sted. Octavian (Caesars etterfølger) skal angivelig ha oppført et minnesmerke på det stedet Caesar ble dolket ned. Det var 3 meter bredt og litt over 2 meter høyt. Denne strukturen ble avdekket av spanske arkeologer i oktober 2012.En denarius bestilt av Brutus i år 43/42 f.Kr. På den ene siden et portrett av Brutus, baksiden har to forskjellige dolker for å vise at det var flere enn én som stod bak mordet på Caesar. På denne tiden var denne hjelmen et frihetssymbol som ble gitt til slaver den dagen de ble frigitt. Denne mynten understreker at mordet som skjedde på Idus Martius var et forsvar for republikken og dens folk mot Caesars forsøk på å undergrave senatet og republikken. (Foto: via)

Da Caesar blir båret av sted i bærestolen sin denne morgenen, får han øye på den samme spåmannen som hadde advart ham og sagt "Vokt deg for midten av mars". Ifølge historikeren Cassius Dio skal Caesar smilende ha sagt til spåmannen: "Den dagen du advarte meg mot, er her og jeg er fortsatt i live." "Ja", lød svaret, "men den er ikke over ennå." Caesars kone Calpurnia har hatt mareritt om at han kom til å dø og ber ham innstendig om å ikke å gå på møtet denne morgenen, men forgjeves. I det hele tatt er det mange tegn på ulykke, som da Caesar ofrer et dyr i tempelet noen dager før kunne han ikke finne dyrets hjerte, et dårlig tegn! Informanter hadde fortalt Caesars støttespiller og med-konsul, Marcus Antonius, om en sammensvergelse som planla et attentat mot Caesar, fordi han krenket republikkens tradisjoner. Men Caesar ville ikke arrestere konspiratørene.


 "La Mort de César" av Jean-Léon Gérôme fra 1867 (Foto: via)


Da Caesar nærmer seg teatret, blir han møtt av flere senatorer som leder ham til et rom i curiaen og her blir han påført 23 dolkestikk, men antakelig var det likevel bare ett sår som var dødelig. Gruppen av senatorer som sto bak attentatet, med Cassius Longinus og Marcus Brutus i spissen, kalte seg for Liberatores. Deres mål var ikke et statskupp, men å rydde det de oppfattet som en tyrann av veien. Byste av Brutus (Foto: via)


Da Caesar oppdager Brutus iblant dem, sa han på gresk "Kay su teknon" (som betyr "også du mitt barn") og dekket ansiktet med klesdrakten sin og resignerte. Ordene tillagt Caesar på latin - et tu Bruté - "også du Brutus", kommer fra Shakespeares skuespill Julius Caesar fra 1599. Shakespeare fant stoffet til tragedien i den greske historikeren Plutarks Vita parallelae, biografier om parvis grupperte kjente romere og hellenere. Disse verkene var blitt oversatt (til engelsk via fransk) av engelskmannen Sir Thomas North i 1579, og Shakespeare overtar Plutarks ord og vendinger mer eller mindre direkte i sin egen tekst. Mens andre scener er fri fantasi som for eksempel  "et tu Brutus", romerske aristokrater snakket ikke sammen på latin, men gresk! I den berømte "begravelsesscenen" holder Antonius en tale, dette snur handlingens gang, samtidig som han gir en overlegen innføring i retorikkens knep, og er helt og holdent Shakespeares frie diktning. 


Marlon Brando som Marcus Antonius fra filmen Julius Caesar (Foto: via)

Som en følge av drapet på Caesar ble den romerske republikken kastet inn i en kortvarig borgerkrig. Stridighetene førte frem til etableringen av triumviratet bestående av Marcus Antonius, Marcus Lepidus og Octavian (den senere keiser Augustus). Nå var en av Romerrikets mest kjente skikkelser borte, da Caesars testament ble lest opp fremgikk det at han etterlot sin rikdom til byens befolkning. Da folk skjønte at han ikke hadde til hensikt å etablere et kongelig dynasti, snudde stemningen. Flere av husene til attentatmennene ble satt i brann og mange av dem flyktet. Innen to år var alle døde, mens Caesar ble erklært guddommelig. Et tempel ble satt opp til hans ære i ca 29 f.Kr. på Forum Romanum, på stedet det sies at Caesar ble kremert.


Ruinene av Tempio del Divi Giulio på Forum Romanum (Foto: via)


Da Caesar masjerte mot Roma med sin hær, krysset elven Rubicon, knuste all motstand og overtok makten, erklærte han seg som diktator, først for en begrenset periode, senere for livstid. Caesar stod nå på høyden av sin makt, men disse handlingene brakte ham i direkte konflikt med senatet, de fryktet et nytt kongedømme og dermed ble han ryddet av veien. Ordene "vokt deg for midten av mars" er blitt et stående uttrykk brukt som et forvarsel om katastrofe!