onsdag 30. oktober 2013

Et pavemøte i Troens årDen 11. oktober 2012 utropte daværende pave Benedikt XVI til et Troens år i hele verden. Året skal avsluttes til Kristi Kongefest den 24. november 2013. Troens år markerer at det er femti år siden åpningen av Det andre vatikankonsil og tjue år siden utgivelsen av Den katolske kirkes katekisme. Paven oppfordret de troende til å fordype seg i både katekismen og i konsilets dokumenter og i tillegg oppfordret han til at de troende som har mulighet til det, reiser på valfart til Roma. Biskop Bernt Eidsvik følger ca. 250 norske pilegrimer til generalaudiens på Petersplassen
(Foto: Marianne/Mitt Roma)

Biskop Bernt Eidsvik i Oslo bispedømme inviterte derfor til en nasjonal valfart til Roma i forbindelse med årets fest for Olav den helliges omvendelse 16. oktober, som hvert år blir feiret ved Olavsalteret i San Carlo al Corso midt i Roma sentrum. 


Mange å holde styr på før pave Frans ankommer (Foto: Marianne/mitt Roma)
Norske pilegrimer foran Peterskirken (Foto: Marianne/Mitt Roma)


Omtrent 250 personer fra mange menigheter og organisasjoner i Norge deltok på denne valfarten. Biskop Eidsvig holdt messe i Peterskirken den 14. oktober og ved Olavsalteret i San Carlo al Corso den 16. oktober og St. Olav domkirkes ungdomskor sang ved begge messene. Mange nordmenn samlet seg også til pavens generalaudiens på Petersplassen på formiddagen sammen med nesten tohundretusen troende fra hele verden.


Vi venter på paven (Alle Foto: Marianne/Mitt Roma)

Det ble lenge å vente, men endelig kommer papa Francesco kjørende ut i folkemengden. Jesuitten Jorge Mario Bergoglio fra Argentina, nå pave Frans, er ikke som andre paver der han kommer kjørende og av og til gående midt i folkemengden. Han kler seg enkelt, han bor ikke i det pavelige palasset der hans forgjengere har holdt til, men i et leilighetshotell beregnet på gjester i Vatikanet. Han har tatt imot en gammel bruktbil fra en prest og kjører rundt i den. Han ringer til troende som har henvendt seg til ham og diskuterer tro med dem. 


Paven på Petersplassen (Alle foto: Marianne/Mitt Roma)

Pave Frans snakker om en fattig kirke for de fattige, og sier: "Vi kan ikke fortsette å insistere bare på spørsmål om abort, homoseksuelle ekteskap eller prevensjon, det er ikke nødvendig å snakke om disse sakene ustanselig". Papa Francesco er også den første pave som har skrevet et debattinnlegg i en avis. På bakgrunn av en kommentar fra den italienske avisen La Republicas grunnlegger, ateisten Eugenio Scalfari, skriver paven at han gjerne vil ha en åpen dialog med ikke-troende (les pavens debattinnlegg her). Etter snart et halvt år i pavestolen snakker flere om en revolusjonær pave! Hva slags undere denne paven kan utrette gjenstår å se. For alle oss som hadde ventet i timesvis på Petersplassen ble pavemøtet en spesiell og flott opplevelse.