torsdag 24. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tjuefjerde desember


Peterskirken i "miljø-innpakkning" i prosjektet Fiat Lux. Illuminating Our Common Home. Gitt i gave til pave Frans i anledning åpningen av Bamhjertighetens år 8. desember, for å sette fokus på globale klimaendringer i anledning FNs klimakonferanse i Paris.

Peterskirken 8. desember 2015 (Foto: McKinley Corbley)


Mitt Roma ønsker dere alle 
en riktig God Jul - Buon Natale 
med et Peter-dikt av Hans Mjølberg: 

Samtale med Peter apostelen

Jeg står her under din kuppel
              denne himmelhvælving
              af marmor-kulde
              båret af slebne søjler
Mennesker færdes omkring mig
              som på et torv.

Peter
jeg har svært ved at finde dig her.
Jeg kommer fra San Clemente
hvor jeg hørte dine skridt
              i de underjordiske rum
                            fordækt
                            forfulgt
Jeg hørte din stemme hviske
                     til lyden af vand
du hvis tro var så stor
at du måtte overbevise andre.

Peter du minder mig
om en onkel af samme navn
              oppvokset i et vækkelses-sogn
                            afsides
                            inderligt
Han havde også distraktionens gave
                     fjernhedens
                     overtalelsens
                     mens han selv tænkte sit.
(han gik også mange mil til fods)

Vi må flytte os
en procession bevæger sig forbi
              med afmålte skridt
              prælater klædt i guld
                                   og silke

Peter Se på deres ansigter og sig:
       Hvorfor ser du et genskær
       af klarhed
       af dette vand
       som var genfødelsen
       Hvor bag disse ansigter
       ser du våndet?
Jeg spørger dig
du som måtte tro så klippefast
          for ikke at tvivle.

av Hans Mjølberg (1915-2004) 
Amor Roma, Erik Fosnes Hansen (red.)


Peterskirken 8. desember 2015 (Foto: Riccardo De Luca/AP)
Peterskirken 8. desember 2015 (Foto: Tiziana  Fabi/ AFP - Getty Images)

onsdag 23. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tjuetredje desember

Ved foten av den siste pilaren på høyre side av midtskipet før tverrskipet i Peterskirken står bronsestatuen av den sittende Peter på en marmor trone. Han holder høyre hånd opp i en velsignelsesgest og i den andre hånden holder han himmelrikets nøkler. Den høyre foten er helt nedslitt og blank etter å ha blitt kysset av fromme troende gjennom århundrer. Et kyss på denne foten sikrer avlat og dermed forkortes ventetiden i skjærsilden før man slipper inn i himmelen.

Peters føtter i Peterskirken (Foto:via Sights of Rome)


På minnedagen for Peters martyrium den 29. juni holdes det festmesse i Peterskirken og da iføres statuen messeskjorte, stola, rød kappe, pavetiara og ring. Det er stor usikkerhet om statuens alder, i mange år trodde man at det var et arbeid fra 400-tallet, andre mente at den var fra romersk tid og at den opprinnelig forestilte Jupiter. Men i dag mener de fleste at det er Arnolfo di Cambio som laget bronsestatuen på slutten av 1200-tallet.


En festkledd bronsestatue på Peters festdag 29.juni (Foto:via)


Nå i Barmhjertighetens år kan en pilegrimsreise til Peterskirken være gunstig, her deles det ut avlat til pilegrimer som skrifter og går gjennom Den hellige dør: Pave Frans sier:"Et hellig år skal fremme fornyelsen av troen og er forbundet med en spesiell avlat". Men, det kreves selvsagt også noe av den troende. Han må:"vekke sin samvittighet som ofte har sovnet ovenfor fattigdommens drama." Kanskje også ord til ettertanke for oss nordboere like før jul! 

tirsdag 22. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tjueandre desember


I 356 forbød keiser Konstantius II all ofring til hedenske guder og beordret templene lukket. Da keiseren var på besøk i Roma i 357, fjerne han også seiersgudinnens alter fra senatet. I 392 forbyr keiser Teodosius i et omfattende edikt alle former for offer, spådomskunst og dyrkelse av guder og husguder. Ingen får hemmelig dyrke husguder (lares) med ild, skytsånd (genius) med vin eller forrådsmakter (penates) med røkelse, og heller ikke tenne lys, brenne røkelse eller henge opp kranser. Fra nå av var kristendommen noe alle måtte forholde seg til, selv om det nok var en periode hvor folk var både kristne og hedninger på samme tid. Kirkelæreren Hieronymus skriver i et brev i 404 : "hedendommen er blitt forlatt i selveste Roma!"

I Peterskirkens skattekammer, Museo del Tesero, står Junius Bassus-sarkofagenen, som regnes som det best bevarte kristne kunstverk fra antikken. Gravkisten som ble funnet under Peterskirken i 1597, lagt så nær Peters grav som mulig, er laget i 359 til den rike kristne byprefekten i Roma, Junius Bassus. Den er utsmykket med ti scener fra Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Her fremstilles Peters arrestasjon i Roma, som en høflig samtale mellom den arresterte og myndighetene, og øverst i midten sitter Jesus på en tronstol plassert mellom Peter og Paulus. Her er apostlene fremstilt som lærde forfattere som mottar bokruller av sin lærer, og ikke med de vanlige attributtene som Peters nøkler og Paulus’ sverd.


Junius Bassus sarkofagen fra 359. "Peters arrestasjon" nr to øverst og "Jesus på tronstol omgitt av Peter og Paulus" i midten øverst  (Foto:via)


Dette tidlige kristne kunstverket viser hvordan de nyomvendte romerne på keiser Konstantins tid tenkte. Trond Berg Eriksen skriver i boken Roma. Verdensteater og kulturreservat:

Feltene forteller ni historier om konflikter som kunne ha vært løst gjennom forhandlinger. Det er en ansvarlig jurist som står både for motivvalget og tonen … Junius Bassus stiller både sin fromhet og sin rikdom til skue. Lenge hadde de to størrelsene vært like uforenelige som makt og rett. Men også denne motsetningen var de karriere-kristne villige til å revurdere. Den største revolusjonen her er at det kristne kunstverket faktisk ble laget. Utviklingen av et billedspråk var livsnødvendig for Kirken i århundrene som fulgte. I Junius Bassus’ samfunnsklasse kunne alle lese og skrive. Men 200 år senere var det en sjeldenhet. Det vi ser på prefektens sarkofag, er de første, famlende skritt mot en kristen billedverden som kunne fortelle hele frelseshistorien slik at episodene kunne gjenkjennes av alle – også av dem som ikke hadde lært å lese tekster.”

(Roma. Verdensteater og kulturreservat av Trond Berg Eriksen s. 89)

mandag 21. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tjueførste desember

Den første Peterskirken ble reist av keiser Konstantin på anmodning av pave Sylvester. Den ble påbegynt i år 322 over stedet der apostelen Peter angivelig var begravd. Det tok tredve år å bygge den og det ble nødvendig å planere den gamle gravplassen med jord for å få kirken til å stå stødig i Vatikanhellingen. Kirken ble bygget på en plattform over stedet som var blitt æret som Peters grav, fra det første århundre e.Kr.


Keiser Konstantin (til høyre) overrekker pavetiaraen til pave Sylvester i St. Sylvesterkapellet 
(Foto: Marianne Schibbye Bergesen)


På grunn av dårlige grunnforhold, bevegelser i skråningen og manglende vedlikehold begynte Peterskirken å rase sammen på midten av 1400-tallet. Pave Julius II som betraktet seg som kirkens store fornyer på linje med selveste kirkegrunnleggeren Peter, bestemte at man ikke skulle fortsette med å bygge ut og lappe på de ulike delene av kirken, men heller bygge en ny. Den gamle Peterskirken ble revet, og i mange år sto høyalteret og Peters grav under åpen himmel. Grunnsteinen for den nye kirken ble lagt i april 1506 og det var Donato Bramante som hadde fått det ærefulle oppdraget å tegne nybygget. Lite ante han at det skulle gå 120 år før den nye Peterskirken stod ferdig!

Tegning av Den gamle Peterskirken (via)

søndag 20. desember 2015

Mitt Romas Julekalender

Tjuende desember

Romerske legender er vidunderlig inkonsekvente så et rimelig svar på hvor Peter led martyrdøden kan bare den katolske kirke oppdrive og det er - der Peterskirken ligger - selvsagt, hvor ellers? I en grav i nekropolis under Peterskirken, hviler Peters levninger, 20 meter under alteret. Her skal det ha blitt reist en andaktsnisje over det man mente var Peters grav i det første århundre e. Kr.


Gravgaten under Peterkirken (Foto:via)

Da det ble igangsatt gravearbeider under Peterskirken den 29. juni 1626, fordi det skulle lages et fundament for Berninis bronsebaldakin, ble det oppdaget en del antikke sarkofager, der man mente graven til Peter lå. Det viste seg at man hadde gravd seg ned til en hedensk gravplass. Spesiell oppsikt vakte en sarkofag med et relieff på lokket som viste en mann liggende på en sofa med et beger i hånden. På kistens forside stod et epigram der den avdøde, Flavius Agricola bekjente seg til Epikurs lære. Agricolas ukristelige vers forskrekket kirkens menn så mye at man i 1626 ikke så annen utvei enn å forbigå hele sarkofagen i stillhet. Funnet hadde satt en så stor støkk i samtiden, at utgravningene raskt ble avsluttet. Riktignok var man jo ganske nysgjerrig på hva som kunne befinne seg under Peterskirken, men det var en større redsel for hva man eventuelt kunne finne, som kanskje slett ikke ville bygge opp under den vedtatte Peter-tradisjonen rundt kirkebyggets fortid.

Det de hadde funnet var veien som i antikken førte fra Tiberen og opp til Vatikanhøyden, nåtidens Via della Conciliazione opp til Petersplassen. På venstre side lå Neros sirkus, og på høyre side, langs denne veien lå det gravplasser. Det var rike romerske borgeres forseggjorte gravsteiner fra det andre århundre e.Kr de hadde funnet mange meter under kirkebygget.

Det gikk mange år før Kirken våget seg på en ny utgravning. Pave Pius XI ønsket å bli gravlagt så nær Peters grav som mulig, så i 1939 igangsatte etterfølgeren, pave Pius XII, en utgravning langs sørveggen av Vatikan-krypten for å skaffe plass til sin forgjengerens kiste. Igjen fant man den hedenske gravplassen, men denne gang sørget paven for at utgravningene pågikk i hemmelighet.


Peters grav ved den "røde veggen" under Peterskirkens høyalter (Foto: via)


Gravgaten under Peterskirken – nekropolis – rommer både kristne og hedenske graver, her er det små mausoléer i murstein på rad og rekke, og i det innerste rommet ligger Peters grav, riktignok i en sidevegg ("den røde veggen") inntil det opprinnelige monumentet, men ifølge kirken like fullt Peters levninger For å se Peters grav under Peterskirken kan du kontakte Scavi for å få en omvisning eller du kan ta en virtuell tur eller du kan lese Vatikanets utredning om saker se her